Stad, skärgård och landsbygd
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Österåkers kommun håller på med att ta fram en ny översiktsplan. Här kan du läsa om arbetet och ta del av förslag och underlag.

Mellan den 17 november och 4 februari var förslaget till ny översiktsplan ute på utställning. Nu påbörjas arbetet med att sammanställa de inkomna yttrandena. Inom kort kommer en sammanfattning av de viktigaste synpunkterna att publiceras på denna sida. Tack för ert engagemang under utställningen!

Aktuellt

Kalender


Service