Stad, skärgård och landsbygd
Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 

Kommunfullmäktige har antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd. Här kan du läsa om arbetet och ta del av förslag och underlag.

I översiktsplanen presenteras inriktningen för hur Österåker ska utvecklas på lång sikt. Samtidigt som Österåker lockar allt fler invånare, utvecklas kommunens bebyggelse, natur, kust och skärgård, kultur, näringsliv och möjligheter till rekreation på ett hållbart sätt. Vi vill särskilt rikta ett stort tack till alla som har engagerat sig i arbetet med översiktsplanen, vi har fått in många värdefulla synpunkter som bidragit till planens utformning!

Under Mer information finns samtliga handlingar för Österåkers nya översiktsplan samt beslutsprotokoll från kommunfullmäktige och samrådsredogörselsen.

 

Aktuellt

Kalender

Service