Åt rätt håll?

Nu finns ett förslag till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040 – Stad, skärgård och landsbygd! Var med och delta i samrådet som pågår mellan 10 mars och 14 maj. Här kan du ta del av handlingar och lämna synpunkter.

Bidrar förslaget till översiktsplan till en attraktiv och levande stad, skärgård och landsbygd?

Österåkers kommun växer i snabb takt och har som vision att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, där översiktsplanen ska visa vägen för planering av den fysiska miljön. Planen är strategisk och beskriver kommunens avsikter i fråga om mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling, riksintressen och allmänna intressen i övrigt.

Aktuellt

 • Samråd om ny översiktsplan
  Från 10 mars till 14 maj pågår samråd om förslaget till ny översiktsplan för Österåkers kommun 2040. Då samlar kommunen in synpunkter på översiktsplanen.
 • Lägesuppdatering december 2016
  Inför kommande jul- och nyårsledighet kommer här en statusuppdatering av arbetet med översiktsplanen. Vi blickar framåt och ser vad som händer i vår.
 • Lägesuppdatering juli 2016
  Inför semestertider kommer här en statusuppdatering av arbetet med översiktsplanen och vi blickar framåt och ser vad som händer i höst!
 • Övergripande inriktning till översiktsplanen
  Den 13 april beslutade kommunstyrelsens planarbetsutskott om den övergripande inriktningen till översiktsplanen
 • Möte med Naturskyddsföreningen
  Den 12 april träffades representanter från kommunen och Naturskyddsföreningen i Österåker.
 • Publicering av material
  Flera av de underlagsrapporter och utredningar som gjorts i samband med översiktsplanen har nu börjat bli färdiga och finns tillgängliga på hemsidan.
 • Workshop med politiker
  Den 18 februari höll vi workshop med politiker i kommunen gällande bebyggelseutvecklingen.
 • Lägesuppdatering december 2015
  Nu börjar 2015 gå mot sitt slut och det är dags för en återblick men även att blicka framåt! Vad har hänt i arbetet med översiktsplanen, vad är på gång och vad händer 2016?
 • Framtidens Österåker
  Arbetet med sammanställningen av dialogresultatet närmar sig sitt slut. En fullständig sammanställning publiceras här i början av 2016 och tillsammans med en sammanfattning.

Service