Översiktsplan för Österåkers kommun 2040 - Stad skärgård och landsbygd

Mellan den 10 mars och 14 maj 2017 pågick samråd om förslaget till ny översiktsplan. Nu påbörjas arbetet med att arbeta in synpunkterna och ta fram ett utställningsförslag. Tack för ert deltagande och alla synpunkter!

Aktuellt

Kalender


Service