Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Prövningar

En prövning innebär att du läser en kurs på egen hand och sedan gör en tentamen av hela kursen.

 
OBS! Komvux Österåker har ett begränsat antal platser vid varje prövningstillfälle. Kommuninnevånare som ingår i VUX Norrort kommer att prioriteras. I mån av plats tar vi emot elever från andra kommuner.
Du kan göra en prövning i en kurs du inte har läst tidigare för att få ett betyg eller för att höja betyget i en kurs du redan läst. Ansökan om prövning skickas till Komvux Österåker senast 3 veckor innan första prövningsdatum. 
Läraren kontaktar dig därefter via mail med mer detaljerad information om prövningen. När du får mail om att du är registrerad till prövning betalar du in 500 kronor per prövning enligt informationen i mailet. Anmälan är då bindande så vi återbetalar ingen avgift om du uteblir från prövningen.
Kostnader för prövning
Om du har läst en kurs inom Vux Norrort och fått betyget F kan du efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars är kostnaden 500 kronor per prövning.
Prövningsdatum för våren 2020:
Ämne

DatumENGENG05

Engelska 5 (delat på 2 tillfällen)  kl. 17:00

4/3, 11/3
Engelska 5 (delat på 2 tillfällen)  kl. 17:00

6/5, 13/5ENGENG06

Engelska 6 (delat på 2 tillfällen) kl.  17:00

4/3, 11/3
Engelska 6 (delat på 2 tillfällen)  kl. 17:00

6/5, 13/5GERVÅR0

Vård och omsorg vid demenssjukdom

Tid efter kontaktGERÄLD0

Äldres hälsa och livskvalietet

Tid efter kontaktHÄLHÄL0

Hälsopedagogik

Tid efter kontaktMATMAT01

Matematik 1a, 1b, 1c kl. 15:00-20:30

11/3
Matematik 1a, 1b, 1c kl. 15:00-20:30

13/5MATMAT02

Matematik 2a, 2b, 2c kl. 09:00-14:00

11/3
Matematik 2a, 2b, 2c kl. 15:00-19:30

20/5MATMAT03

Matematik 3b, 3c  kl. 09:00-15:00

11/3
Matematik 3b, 3c  k. 15:00-19:30

20/5MEDMED01

Medicin 1

Tid efter kontaktMÄNETI0

Etik- och människans livsvillkor

Tid efter kontaktNAKNAK01

Naturkunskap 1a1, 1b kl. 14:00-16:00

10/3
Naturkunskap 1a1, 1b kl. 14:00-16:00

19/5NAKNAK02

Naturkunskap 2 kl. 14:00-16:00

20/3
Naturkunskap 2 kl. 14:00-16:00

19/5SJULIN0

Palliativ vård

Tid efter kontaktPSYPSY01

Psykiatri 1

Tid efter kontaktRELREL01

Religion 1 kl. 13:00

4/3
Religion 1 kl. 13:00

6/5SAMSAM01

Samhällskunskap 1a1 och 1b kl. 15:00

25/3
Samhällskunskap 1a1 och 1b kl. 15:00

29/4SJUAKU0

Akutsjukvård

Tid efter kontaktSVASVA01

Svenska som andra språk 1 (delat på 3 tillf.) kl. 13:00

25/3, 1/4, 8/4
Svenska som andra språk 1 (delat på 3 tillf.) kl. 13:00 

29/4, 6/5,1 3/5SVASVA02

Svenska som andra språk 2 (delat på 2 tillf.) kl. 13:00

1/4, 8/4
Svenska som andra språk 2 (delat på 2 tillf.) kl. 13:00

6/5, 13/5SVASVA03

Svenska som andra språk 3 (delat på 2 tillf.) kl. 13:00

4/3 och 11/3
Svenska som andra språk 3 (delat på 2 tillf.) kl. 13:00

6/5 och 13/5SVESVE01

Svenska 1 (delat på 3 tillfällen) kl. 17:00

25/3, 1/4, 8/4
Svenska 1 (delat på 3 tillfällen) kl. 17:00

29/4, 6/5, 13/5SVESVE02

Svenska 2 (delat på 2 tillfällen) kl. 17:00

1/4, 8/4
Svenska 2 (delat på 2 tillfällen) kl. 17:00

6/5, 13/5SVESVE03

Svenska 3 (delat på 2 tillfällen) kl. 13:00

4/3 och 11/3
Svenska 3 (delat på 2 tillfällen) kl. 13:00

6/5 och 13/5VÅRVÅR01

Vård- och omsorgsarbete 1

Tid efter kontaktVÅRVÅR02

Vård- och omsorgsarbete 2

Tid efter kontakt 

Redaktör:
Annika Svahn

Senast uppdaterad:
onsdag 5 februari 2020