En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Profil i engelska

Tråsättraskolan har valt att erbjuda inriktningar inom ramen för Elevens val-ämnet. Valet görs för de år eleven går på skolan. På detta sätt kan ämneskunskaperna fördjupas i Engelska eller Musik, genom en mer sammanhållen idé och utvecklingsplan.

På Tråsättraskolan startade vi hösten 2011 en uppskattad profil där vi erbjuder eleverna extra undervisning i engelska.

Profilen riktar sig framför allt till elever som önskar sig extra utmaningar i ämnet. Undervisningen bygger på muntlig och skriftlig kommunikation med fokus på att bredda elevernas ordförråd. Vi använder oss av engelsk kurs- och skönlitteratur, tidningsartiklar, film och musik. Vi arbetar med ett större temaområde per läsår enligt följande:

  • The British Year
  • The North American Year
  • The Commonwealth Year


Profil engelska innebär ofta undervisning på en högre nivå än ordinarie lektioner i Engelska. Det kommer att underlätta för dig om du tycker mycket om att kommunicera engelska med dina klasskamrater på lektionerna. Det kan innebära att du får högre betyg i engelska, om din ambition och förmåga att satsa under denna extra engelsk-tid leder till att dina kunskaper utvecklas till högre nivå än du annars nått i ämnet.

Bildspel från Londonresan maj 2018.


___________________________________________________________________________

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
söndag 24 februari 2019