En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Tråsättraskolan - en skola med omtanke och kvalitet

Tråsättraskolan är en åk 4–9 skola med ca: 440 elever. Från och med åk 7 kan du söka till någon av skolans profiler. Profilerna innebär en särskild satsning på ämnena musik respektive engelska inom ramen för elevens val.

Vi betonar vikten av goda relationer och att möta våra elever med höga och väl avvägda förväntningar på individen, där vi ser läraren som avgörande och aktiv part för elevernas kunskapsutveckling. Med tilltro till den egna förmågan och kvalitet i kunskaper och förmågor fostrar vi framtidens medborgare.

Vi ser också IKT som en förutsättning för ökad lust till lärande och ökad delaktighet i lärprocessen, inte minst för elever i behov av särskilt stöd. Vi anser att det är av vikt att aktivt vägleda eleverna i användningen av såväl mobiler som datorer, genom att utveckla kritiskt tänkande och en balans mellan olika aktiviteter. Det är en nödvändighet i ett samhälle som till stor del tillhandahåller kommunikation och information via webb.

Eleverna har var sin Chromebook från och med åk 5. Vi har också ett stort antal IPad i klassuppsättningar och avancerade Mac:ar för digital musikproduktion. I år tillkommer dessutom särskilt utvalda PC för att på bästa sätt möta behovet av att utvecka förmågor i programmering.

Med elever som upplever god studiero och duktiga, behöriga lärare och personal är Tråsättraskolan en skola med högt meritvärde och mycket god kvalitet på kunskaper för framtiden.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
fredag 23 november 2018