En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Digitala verktyg

Alla elever från årskurs 5 på Tråsättraskolan erbjuds med avtal en lånedator Chromebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för sitt skolarbete. Datorn förinstalleras av skolan med digitala läromedel i alla ämnen (åk 7-9) och uppslagsverk från NElänk till annan webbplats, DigiExam för digitala prov, hjälpmedelsprogram och konto till Legimus länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstertalböcker för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Google Apps & Classroom

Med verktygen kopplade till Google Apps och Classroom kan elever som går på Tråsättraskolan samla allt som rör skolarbetet i säkert förvar på webben, dina arbeten blir alltid åtkomliga oavsett när eller varifrån eleven loggar in. Med verktygen kan elever skapa avancerade dokument med bilder, tabeller, ekvationer, ritningar, länkar och mycket mer. Elever kan inhämta kommentarer och hantera återkoppling med sociala kommentarsfunktionen. Med möjlighet att lagra skapa och dela dokument och kalendrar interaktivt underlättas kommunikation och grupparbeten i skolan.

OBS! Känslig information som åtgärdsprogram, utvecklingsplaner eller betyg lagras inte i Österåkers Google- domän. För detta ändamål används Skolportalen Dexter

Classroom
DigiExam

När du ska se dina rättade prov måste du logga in via webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, inte via Chromebook Appen som du gör när du ska skriva ett prov (klicka på bilden ovanför och logga in).

Starta ett prov i DigiExam (på Chromebook)
För att starta ett prov i DigiExam på din Chromebook ska du först logga ut, titta sedan i vänster nedre hörn på din skärm, då ser du att till höger om (Stäng av) finns ett fält som heter (Appar) klicka där så kommer du till programmet.

Inläsningstjänst

Alla barn och elever i Österåkers kommuns skolor och förskolor har möjlighet att få ett konto på Inläsningstjänst. Inläsningstjänst läser in aktuella läromedel från de stora läromedelsföretagen. Österåkers kommun har tecknat ett avtal som ger alla elever rätt att ladda ned aktuella läroböcker för att lyssna på dessa. Skolan lämnar ut inloggningsuppgifter. Om man har en Chromebook kan man lyssna strömmande på Inläsningstjänsts hemsida www.inlasningstjanst.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Legimus

Legimuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en motsvarighet till Inläsningstjänst, men istället för att innehålla läromedel så finns det skönlitteratur. Man kan endast få ett konto på Legimus om man har någon form av läshinder. Någon diagnos eller något särskilt intyg behövs inte. Om man har en Chromebook kan man lyssna strömmande genom Legimus hemsida.

nationalencyklopedin

När du som elev eller lärare på Tråsättraskolan surfar in på www.ne.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster med någon av skolans Chromebook´s, iPad eller Mac så har du full access till Nationalencyklopedin och UR PLAYlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, gäller alla enheter anslutna inom skolans nätverk.


Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
fredag 4 oktober 2019