En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Biblioteket

Tråsättraskolans bibliotek är inte bara ett rum där vi förvarar böcker, utan också ett rum för lärande, utforskade och möten. Vi vill att biblioteket ska vara både en plats och en verksamhet som skapar engagemang och upplevelse. I biblioteket finns både fysiska och digitala resurser som gör det möjligt för alla att ta del av människans kunskap, erfarenheter och berättelser.

Tråsättraskolan samarbetar med huvudbiblioteket i Österåkers kommun och tar aktivt in önskemål från elever, som påverkar bokinköp och satsningar. Regelbunden uppdatering av skönlitteratur med råd från erfarna bibliotekarier och elevernas egna tips ger ett rikt bibliotek. Tillsammans med årskursanpassade klassuppsättningar ger det förutsättningar för fördjupande litteraturupplevelser.

För informationssökning via datorerna har alla elever full tillgång till aktuella uppslagsverk, vetenskapliga artiklar och utbildningsfilmer genoml NE (Nationalenscyklopedien)länk till annan webbplats och UR Access.

Tråsättraskolan har också digitala läromedlel i alla ämnen via NE, där det ges god tillgänlighet till anpassat material och uppläst text. I många ämnen används utöver detta vanliga böcker när skolans lärare bedömt att det behövs. Till dessa finns böcker inlästa hos Inläsningstjänst, som alla elever har tillgång till.

Legimus & Inläsningstjänst

Tråsättraskolans bibliotek erbjuder elever med läs- och skrivsvårigheter egna nedladdningskonton hos Inläsningstjänst och Legimus (Myndigheten för tillgängliga medier). I Legimus hittar elever med läs- och skrivsvårigheter många spännande och roliga läseböcker och mycket faktaböcker.

Vi kan givetvis hjälpa till med detta, med det har visat sig vara mer framgångsrikt om elever har direkt tillgång. Det leder till ökad självständighet och ökad nyfikenhet inför vilka hjälpmedel som passar. Inläsningstjänst är en heltäckande leverantör av inlästa läromedel för svenska skolor.

Inlästa läromedel och andra böcker kan laddas ned och lyssnas på via mobil (appar) dator eller chromebook.


Appen Legimus använder du för att ladda ner och läsa talböcker. Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in, kontot får du från Tråsättraskolans bibliotek. Appen finns för Ios och Android. När du loggar in ska du använda den e-postadress som är till ditt konto. Appen finns att hämta i Appstore eller Google Play. Den är gratis att ladda ner.

Se även digitala verktyg och speciallärare

Har ni frågor? Kontakta specialpedagog Malin Lundin malin.lundin@osteraker.se eller speciallärare sofia.hornstedt@osteraker.se.