En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lärande

Alla barns utveckling och lärande ska främjas i skolan. Elevernas kunskaper ska ge dem en grund för fortsatt utbildning, och bidra till att de utvecklas både personligt och som samhällsmedborgare.

Lärande är inte bara kunskaper – det är också att utveckla förståelse och empati, och respekten för allas lika värde.

Alla barn och elever har rätt att påverka sin situation och bli lyssnade till. Personalens kompetens, att erbjuda olika metoder och verktyg och att fokusera på trygghet och respekt är andra viktiga delar för barnens lärande. 

Att följa kunskapsutvecklingen i Skolportalen Dexter

Skolportalen Dexter används för frånvaro, omdömen, dokumentation av utvecklingssamtal, övergripande planeringar och bedömningar, samt betyg.

OBS! För uppgifter, läxor och lektionsmaterial används i regel Classroom.

Google Apps & Classroom

Med verktygen kopplade till GAFE (Google Apps for Education) kan elever som går på Tråsättraskolan samla allt som rör skolarbetet i säkert förvar på webben, dina arbeten blir alltid åtkomliga oavsett när eller varifrån du loggar in.

Med Google Apps och Classroom kan elever skapa avancerade dokument med bilder, tabeller, ekvationer, ritningar, länkar och mycket mer. Elever kan inhämta kommentarer och hantera återkoppling med sociala kommentarsfunktionen. Med möjlighet att lagra skapa och dela dokument och kalendrar interaktivt underlättas kommunikation och grupparbeten i skolan.

OBS! Inga personuppgifter eller annan känslig information som åtgärdsprogram, utvecklingsplaner eller lagras.

Tråsättraskolans studiestöd

Det finns flera viktiga verktyg som ska användas för att stödet till eleven ska bli systematiskt och möjligt att följa upp. För alla elever gäller klasskonferenser två gånger per läsår.

Eleven har också rätt till utvecklingssamtal under första delen av varje termin. På HT för nya elever och klasser ersätts utvecklingssamtalet med ett introduktionssamtal. Mentorer är ansvariga för att kontrollera att dokumentationen samlas och att kontakt- information är aktuell.

Studera mera på studietid

Alla elever på Tråsättraskolan har en gemensam tid på tisdagar 15:10-16:00. Detta ger oss möjlighet att anordna föreläsningar vissa veckor för hela skolan eller grupper av elever. Elever bjuds in till dessa aktiviteter i särskild inbjudan. När det inte är föreläsningar eller annan styrd aktivitet, erbjuds studiestöd.

Studiestöd

Elever på Tråsättraskolan har möjlighet att satsa extra och få hjälp med läxor i flera olika ämnen. Ingen föranmälan krävs, men det är bra om du meddelar dina lärare i förväg vad du tänker arbeta med.

Tid: Tisdagar klockan 15.10 - 16.00.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
tisdag 8 oktober 2019