En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om frånvarohantering mm

Om det blir aktuellt med skolstängning har vi för avsikt att bedriva distansundervisning i alla ämnen. Som vi informerat om tidigare förbereder sig lärare och elever genom att träna under lektionerna (dock inte alla lektioner ännu).

Vi ser ett behov av att förtydliga att frånvarorutiner ska skötas som tidigare i Dexter. Skolan ansvarar för eleverna under skoldagen. För att vi ska kunna ta det ansvaret är det viktigt att all frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Skolportalen Dexter varje dag.

Alla elever som inte kommer fysiskt till skolan ska alltså frånvaroanmälas före kl 8:00. Om en elev deltar på distans kan läraren markera närvaro efter lektionen för att ha underlag på vilka elever som fått ta del av undervisningen.

Så länge som eleven är frisk och inte uppvisar några förkylningssymptom så gäller fortfarande skolplikt och eleven ska vara i skolan. Ökad försiktighet vid symptom gäller. Om en elev är sjuk och behöver vara hemma kan eleven jobba med de skoluppgifter och en del lektioner via Google Meet, för att inte missa skolarbete i skolan.

OBS! Vid icke anmäld frånvaro går ett meddelande hem till registrerad mail eller mobil.

Det är mycket viktigt att uppgifter om mailadresser och telefon- och mobilnummer är aktuella. Vårdnadshavare har till uppgift att uppdatera detta regelbundet. Detta görs under barnets Elevkort i Skolportalen Dexter.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Ylva Alklid
Publicerad:
onsdag 25 mars 2020
Senast uppdaterad:
onsdag 25 mars 2020