En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Uppdatering: Information till vårdnadshavare med anledning av Corona-viruset

Tråsättraskolans ledning arbetar med att planera för verksamhet där en mycket stor del av elever och personal kan vara frånvarande p g a sjukdom och smittorisk. Vi ser redan nu en betydande effekt av de striktare riktlinjerna kring att vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi ser alltså att många har tagit våra riktlinjer på allvar. Tack för det!

I samband med denna tydliga uppmaning blir konsekvensen att vi periodvis kommer att ha ont om personal och svårt att rekrytera vikarier. En del i personalen har själva barn som de inte kan skicka till förskola/skola. Vi gör vårt yttersta för att inte ställa in lektioner eller begränsa skolans och fritidshemmets verksamhet och/eller öppettider. Exempel på information som kan komma till er:

 • “Vi har beslutat att i dag ställa in klass 5 A:s lektioner efter klockan 12:00.”
 • “Vi vädjar till er att hämta era barn så snart ni kan då vi har stor personalfrånvaro på skola/fritidshemmet.”
 • “Lektionen X undervisas av lärare Y på distans.”

Det har i dagsläget inte tagits något beslut om att stänga skolan, men vi arbetar efter en krisplan. Vi hör att de allra flesta eleverna vill vara kvar i skolan där de har sin trygghet och sin sociala samvaro. På presskonferensen förra veckan var dock utbildningsminister Anna Ekström mycket tydlig. Vi kan komma att behöva stänga skolan t ex på grund av personalbrist. Om skolor behöver stängas för att minska smittspridning är det ett SKR-beslut eller ett regeringsbeslut. Beslut om distansundervisning tas av skolchefer eller högre instans.

Allt detta betyder att vi redan nu har börjat förbereda och lära eleverna hur de kopplar upp sig mot en on-line lektioner via Google Meet. Där kan en vanlig genomgång genomföras och kopplas till uppgifter i Google Classroom. Under morgondagen fortsätter genomgångarna för eleverna. Vår plan vid beslut om distansundervisning, är att elever i vissa årskurser kopplar upp sig enligt nuvarande schema. Redan nu kan de flesta eleverna följa med det som sker i skolan via Google Classroom och planeringar. Om ni har frågor om nuvarande planeringar ska ni kontakta mentor eller undervisande lärare.

Lärarna arbetar just nu hårt med att ställa om och anpassa planeringar till denna ökande frånvaro och till distansundervisning. Måndagseftermiddagen ägnades åt att gå igenom pedagogiska förutsättningar vid distansundervisning och skillnader jämfört med undervisning i ett klassrum. Vi berörde att lektioner behöver upprätthålla kvalitet vad gäller variation, gemensamma genomgångar, diskussioner och uppföljning som kan bedömas och ges kvalitativ feedback på.

Förutsättningarna är goda:

 • Vi har redan mycket stor användning i klasserna av Google Classroom och elever åk 5-9 har Chromebook, elever åk 4 har tillgång till Ipad.
 • Vi har heltäckande digitala läromedel i alla ämnen via NE – åk 4-9 via Gleerups. SkolOn har släppt alla sina verktyg för fri användning. Där finns även alla specialpedagogiska hjälpmedel.
 • Elever åk 6-9 använder digitala prov, Digi Exam för prov och diagnoser genomförs digitalt i flera ämnen.
 • Vi genomför utbildning i teknisk kompetens i Google Meet hos all personal och elever.
 • Förberedelser sker även genom bokpaket och annat material.

Vi vill också informera om vad vi gör för att minska smittspridning. Detta är exempel på saker vi gjort:

 • Vi skickar hem elever och personal som visar symptom på förkylning.
 • Personal från Elevhälsan har mycket tydligt gått igenom utökade hygienrutiner med alla elever.
 • Handsprit finns i matsalen och på flera ställen i skolan samt på fritidshemmet.
 • Kökspersonalen rengör och desinficerar handtagen på serveringsbesticken flera gånger per lunch.
 • Utökad städning i skolans lokaler där extra fokus ligger på daglig desinficering av arbetsytor, lysknappar, handtag, dörrposter osv.

Övrig allmän information:

Om det skulle finnas smittade/misstänkt smittade inom vår kommun så är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning. Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter.

Vi ber om förståelse och gemensam uppslutning i denna kris, som drabbar alla på olika sätt. Vi sänder en särskild tanke till de individer som finns i riskgrupperna!

Med vänliga hälsningar

Annika Weimer

Rektor

E-post: annika.weimer@osteraker.se

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Publicerad:
måndag 16 mars 2020
Senast uppdaterad:
måndag 16 mars 2020