En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Påskhälsning

I söndags kunde vi höra H.M. Konungen Carl XVI Gustav hålla ett tal till nationen. Hans Majestät Konungen inledde då med:

”Veckan som leder fram till påsk kallas ofta Stilla veckan. Den veckan inleds i dag, på palmsöndagen. Och på många håll är den mer stilla än någonsin.

Covid-19 har Sverige och världen i sitt grepp. Gator och torg är nästan tomma och tysta. Pandemin slår också hårt mot företag och jobb och den svenska ekonomin, ja, mot hela det svenska samhället.

Samtidigt, i andra delar av vårt samhälle, har man allt annat än en stilla vecka framför sig.”

På Tråsättraskolan har veckan just varit en del av den mindre stilla tillvaron i samhället, på gott och ont. Men vi har inte samma utmaningar som t ex i vården. Vi har som vanligt kunnat se att flertalet av våra elever tar ett stort ansvar, även när alla inte får den trygga ledning som ordinarie personal ger. Personal som varit på plats har vittnat om att eleverna i de allra flesta lägen arbetat på bra, vare sig de deltagit på distans eller varit fullt friska och följt undervisningen i skolan. Personal som tvingats vara hemma p g a sjukdom och mildare symptom, har vittnat om att de kunnat se hur arbetet med uppgifter som eleverna genomfört med våra vikarier har varit oväntat bra på de flesta håll.

När det gäller arbetet med att träna distans-/fjärr-undervisning kan vi vid utvärdering se att många lärare tycker att det varit en utmaning som lett till ett ökat självförtroende och vi har sett att tekniken har fungerat över förväntan. Eleverna är i hög utsträckning nöjda och elever som varit i klassrummen tycker inte att kvalitet har försämrats när några deltar på distans. Tvärtom ser eleverna det som bra att fler än vanligt kunnat hänga med. Lärare har alltså kunnat balansera detta på ett bra sätt. Vad gäller arbetsbelastningen för personal i skolan är det inte distansundervisningen som stressat, uppger det stora flertalet i personalen. Det har också byggt på frivillighet för lärare att genomföra detta. Det som däremot utmanar oss är våra förutsättningar med trånga lokaler i förhållande till elevantal. Vi ska vara ärliga med att det har varit svårt.

Vi kan också se att elever som har särskilt stöd till största delen kunnat fortsätta få det. En mindre andel har erbjudits annan personal men då avstått erbjudande. Några har kunnat få stöd via distans. Undervisningsgrupper i Sv/En (tre lektioner i veckan), som är 3-10 elever med minst två lärare har ibland fått ha en lärare enstaka lektioner.

Även om vi alla har bidragit mycket på olika sätt vill jag rikta ett särskilt tack till Christofer Behre som med fast och trygg hand lotsat kollegor genom utmaningar med digitala lösningar och distans/fjärr-undervisning. Jag vill också tacka Gabby Rozsa som på distans kunna lösa mycket svåra tekniska problem med elevkonton m.m. Vi har en flerårigt grundlagd struktur för detta som håller måttet när det gäller.

När det gäller samordning och administration i verksamheten har vi också haft stora utmaningar p g a frånvaro. Vi är så innerligt tacksamma att vi har två biträdande rektorer Yvonne Claesson och Malin Lundin, som visar näst intill övermänsklig kvalitet i dessa lägen. Min tacksamhet kan inte fångas i ord!

Nu väntar en stilla vecka för personalen på Tråsättraskolan och vi uppmanar alla er där hemma att ta uppmaningen att inte resa bort i påsk på allvar! Ta hand om er, så ses vi efter påsklovet om ni inte meddelas annat.

Med vänliga hälsningar

Annika Weimer

Rektor

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Publicerad:
onsdag 8 april 2020
Senast uppdaterad:
torsdag 9 april 2020