En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anmäl frånvaro

Rutiner för frånvaroanmälan kommer förändra nästa termin. Österåkers kommun går över till ny lärplattfomen Unikum/Skola 24. Mer info kommer direkt till elever och vårdnadshavare.

Skolan ansvarar för eleverna under skoldagen. För att vi ska kunna ta det ansvaret är det viktigt att all frånvaro anmäls av vårdnadshavare via varje dag. Vid tillfällig, oförutsedd frånvaro ska detta anmälas.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
torsdag 25 juni 2020