En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ansök till oss

Skolvalet 5-18 november

Skolvalet är för dig som har barn som redan är folkbokförda i Österåkers kommun och som ska börja i förskoleklass, årskurs 4 eller årskurs 7 i en skola utan naturlig fortsättning. Tråsättraskolan följer Österåkers kommuns rutiner och tidsplan för skolvalet.

Informationsmöte i Tråsättraskolans matsal:

tisdag 6 november för åk 7 18.00–19.00 och för åk 4 19.15–20.15.

OBS! Oavsett inriktning görs skolvalet via kommunens hemsida. Men det är bara profil musik som väljs nu i november (särskilt antagningsprov och besked krävs för detta val). Önskemål om profil i engelska eller allmän inriktning görs i april, när eleven redan är antagen till skolan.

Mer information om skolvalet hittar du härlänk till annan webbplats

Principer vid antagning till Tråsättraskolan

Tråsättraskolan har inget kösystem utan erbjuder plats enligt vårdnadshavarnas önskemål, i mån av plats. Tråsättraskolan tillämpar inte syskonförtur.

Om du är nyinflyttad, flyttat inom kommunen eller av annan anledning vill söka eller byta kommunal skola i Österåker så gör du det via våra e-tjänster under Tjänster och blanketter.

Ansök om kommunal skola vid nyinflyttninglänk till annan webbplats
(Görs oinloggad)

Ansök om byte av skola om det finns en skolplacering i Österåkerlänk till annan webbplats
(Kräver inloggning med e-legitimation)

Om ni har en plats på en kommunal skola och byter till en annan skola inom eller utanför kommunen så bör ni skriva ut eleven genom att göra en "utflyttsanmälan".
En utflyttsanmälan gör du som inloggad på din kundvalssida. Eller så kan du använda länk Byta skola eller utflyttsanmälan under Tjänster och blanketterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Elever i Bergsättaskolans åk 3 har inte en direktplacering på Tråsättraskolan i åk 4. Vårdnadshavare måste göra ett aktivt val till skola. Skolvalsperioden inför åk 4 och åk 7 avslutas med ett placeringsbesked.

Särskild ansökan till Profil Musik

Till Profil Musik krävs alltid ett godkänt antagningsprov. Om antalet sökande till musikklass är fler än antalet platser, så tas de in efter hur hög poäng de fick på antagningsprovet, inte efter den relativa närhetsprincipen. Anmäl ditt intresse inför läsåret 2019/2020 genom att ansöka via länk nedan.

Sök till Tråsättraskolans musikprofillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster [**formulär]

Våra rutiner när vi tar emot en ansökan

Varannan arbetsvecka tar rektor och skolledning ställning till inkomna ansökningar, utflyttade elever samt eventuella klassbyten inom skolan. Efter en skolvalsperiod är rutinen något fördröjd eftersom nya placeringar och byten görs i samråd med kommunens centrala placering. Det är inte bara antalet elever i en klass som avgör om det finns plats, utan även den pedagogiska situationen. Det är alltid upp till rektor att avgöra när klassen eller en undervisningsgrupp är full.

Finns plats på skolan och det under perioden inkommit fler ansökningar, tillämpas principen ”relativ närhet”. Efter beslut kontaktas vårdnadshavare av skolans administratör. Då lämnas besked om klassplacering och när eleven kan börja.

Skolval även för elever årskurs 3 - Bergsättraskolan

Elever som går i en skola utan fortsättning efter årskurs 3 behöver göra ett aktivt skolval inför åk 4. Det sker ingen automatisk uppflyttning.

Redaktör:
Gabor Rozsa

Sakkunnig:
Annika Weimer
Senast uppdaterad:
tisdag 6 november 2018