En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Veckan som gått.

Vad har vi gjort på fritids?

Denna vecka har vi haft lite olika aktiviteter, precis som vanligt. Vi tänkte bara berätta lite om vad era barn gör här på fritids.

Livat! - På tisdagar kommer Linda Rapp från Livat Artistskola till oss på Solkatten. Hon håller till i rytmiksalen och kör lite sång, dans och showar runt som vanligt. Detta tycker barnen som är med är jättekul!

Just Dance - På onsdagar ser vi till att aktivera barnen med dans. Vi plockar fram vårt XBOX och kör igång Just Dance så får barnen dansa loss och träna på motorik och turtagning.

Läxhjälp - Varje torsdag har vi läxhjälp mellan 14.15-15.30. Där kan eleverna få den extrahjälp de behöver med läxläsning eller att komma ikapp.

Kill- och Tjejgrupper - På fredagar har vi killgrupp och tjejgrupp där vi har lite kill- och tjej-snack och kollar lite på serier och äter mellis på avdelningen. Melliset kan barnen hjälpa till att förbereda. Vi försöker ha olika teman varje vecka. Denna vecka blev det äppelpaj (då vi hade så mycket äpplen). Detta serverades med glass och honungsmelon medan vi tittade på filmen Fedrinand och serien Alexa & Katie.

Nu ser vi fram emot en härlig helg! Vi ses igen nästa vecka!

/Solkattens Personal

Ur det centrala innehållet från Lgr11 har vi denna vecka arbetat med följande punkter:

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om olika typer av texter.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Natur och samhälle

 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Publicerad:
fredag 5 april 2019
Senast uppdaterad:
fredag 5 april 2019