En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information om enkät


Hej

Under vecka 45 och 46 kommer elever som går i årskurs F-9 i Österåkers kommun att få svara på en enkät om sin skola. Syftet är att ytterligare förbättra kvalitén i våra verksamheter tillsammans med elever och personal. Enkäterna är en del i Österåkers kommuns uppföljningsmodell för förskolor och skolor – Med målen i sikte.

Enkäten är helt digital och genomförs under skoltid med stöd av personal på skolan. Frågorna handlar om trygghet, delaktighet och lärande i skolan ur ett elevperspektiv. Naturligtvis är enkäten helt anonym.

Har du som vårdnadshavare frågor eller funderingar gällande enkäten så går det bra att ta kontakt med ditt barns skola eller med skolförvaltningen via e-post: uppfoljningskf@osteraker.se

Tillsammans gör vi Österåkers förskolor och skolor ännu bättre!

Med vänliga hälsningar

Staffan Erlandsson

Skoldirektör

Österåkers kommun

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Publicerad:
tisdag 20 november 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 20 november 2018