En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Rubrik

”Våra rutiner är oförändrade mot tidigare utkommunicerade riktlinjer.

Ett nytt tydliggörande är: Vid oro och frågor kan skolan hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats, alltså Skolhälsovården. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskyddsläkarorganisationen. Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats. Om vårdnadshavare har sitt barn/elev hemma gäller vanliga rutiner vid frånvaroanmälan i Skola24 eller Tempus”.

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Publicerad:
tisdag 3 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 3 mars 2020