En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolinspektionens skolenkät

Din kod: WnVMRL

Direktlänk:https://svara.origogroup.com/skolinspektionen/vh/WnVMRLlänk till annan webbplats

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens arbete med att granska skolor. Resultatet används även i Skolverkets “Välja Skola”.

Vårdnadshavare till barn i grundskola har möjlighet att delge synpunkter om skolan via Skolenkäten. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att genomföra och den besvaras via webben. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du fler barn i grundskola på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Resultaten presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras.

Skolenkäten besvaras även av elever i årskurs 5 och 9. Eleverna kommer att svara på enkäten under skoltid. Om du har ett barn i årskurs 5 och inte vill att ditt barn ska svara på enkäten bör du meddela detta till skolan.

Så här besvarar du enkäten:

1.Gå in på http://www.skolinspektionen.se/skolenkatenlänk till annan webbplats eller på direktlänken överst i detta brev

2.Välj att besvara enkäten “Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola” och ange koden som står högst upp i hörnet av detta brev.

3.Enkäten kan besvaras till och med den 15 februari 2019.

Frågor om koder och inloggningsuppgifter besvaras av Origo Group på tel. 013-465 61 00 eller skolenkaten@origogroup.com . Övriga frågor besvaras via Skolinspektionens växelnummer 08-586 080 00 eller e-post skolenkaten@skolinspektionen.se .

Om du har barn som går i grundsärskola eller förskoleklass behöver du en annan enkätkod. Vänd dig i så fall till skolans rektor.

Med vänlig hälsning, Skolinspektionen

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Publicerad:
fredag 25 januari 2019
Senast uppdaterad:
fredag 25 januari 2019