En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Alla Österåkers kommuns verksamheter är försäkrade genom det kommunalägda försäkringsbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF). Försäkringarna omfattar kommunens egendom, ansvar, motorfordon, tjänsteresa och olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Försäkringen omfattar:

  • Barn och elever som är folkbokförda i Österåker och går i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, gymnasieskola, friskola, yrkesintroduktion eller kommunal vuxenutbildning.

Försäkringen gäller under verksamhetstiden, samt den tid som du tar dig till och från verksamheten. Den gäller också under andra aktiviteter som ingår i läroplanen eller anordnas av kommunen, till exempel praktikperioder, prao, APU, utflykter, studiebesök och skolresor. Barn och ungdomar i familjevård, personer över 20 år i familjevård och personer med funktionsnedsättning som bor i ett heltidsboende omfattas av olycksfallsförsäkringen dygnet runt.

Tjänstereseförsäkring

Denna försäkring omfattar anställda, förtroendevalda, praktikanter, elever samt personer utsedda av kommunen på tjänsteresa eller studieresa för kommunens räkning.

Personlig egendom

Kommunens försäkringar omfattar inte skador eller förlust av personliga ägodelar som till exempel glasögon, solglasögon, jacka eller mobiltelefon. Vid skada på personlig egendom, kontakta ditt försäkringsbolag.

Om olyckan är framme

  • Sök upp en läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara kvitton.
  • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget SRF genom att klicka på någon av länkarna nedan. Bifoga kvitton och intyg.

Skadeanmälan, olycksfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skadeanmälan, tjänsteresalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Redaktör:
Filip Göransson

Sakkunnig:
Maria Dernell
Senast uppdaterad:
fredag 11 januari 2019