Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vidgade Vyer

Skärgårdsstadsskolans inriktning är Vidgade Vyer med fokus på kunskap, innovationer och medmänsklighet.

Begreppet elevens val motsvarar våra Vidgade Vyer lektioner. . VV lektioner ska vara kopplade till vår inriktning: kunskaper, innovation och medmänsklighet. Vidgade vyer lektioner har vi från årskurs 4-9.

Vår inriktning bygger på:

 

Kunskaper

Matematik och språk

Matematik är kreativt. Genom matematik lär vi oss att reflektera, lösa problem, göra beräkningar, föra matematiska resonemang och använda matematiska uttrycksformer. Matematiskt kunnande är en av EU:s nyckelkompetenser. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

 

Innovation

Kreativitet och teknik

Kreativitet är väsentliga delar i ett barns lärande. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Bild, drama, musik och andra uttrycksformer har stor betydelse för ett barns sätt att tänka, lära och uppleva sig själva. Teknik har stor betydelse för människans och samhällens utveckling. Undervisningen i teknik ska bland annat ge våra elever förutsättningar att lösa problem, uppfylla behov med hjälp av teknik, utveckla sitt intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett innovativt sätt.

 

Medmänsklighet

KRAM och det globala perspektivet

Värdegrunden är de grundläggande demokratiska värden som ska genomsyra hela skolans verksamhet. Styrdokumenten befäster fem grundläggande värden: Människolivets okränkbarhet. Individens frihet och integritet. Alla människors lika värde. Jämställdhet mellan män och kvinnor. Solidaritet med svaga och utsatta. Vi ska arbeta med de fem grundläggande värderingarna utifrån ett globalt perspektiv. I grunden för detta arbeta på vår skola finns KRAM- Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod

Studieresa i årskurs 8

Som en del i skolans satsning med Medmänsklighet åker våra elever och mentorer i årskurs 8 på en resa under vårterminen.

Redaktör:
Mattias Nyström

Senast uppdaterad:
fredag 19 augusti 2016