Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår värdegrund

Skärgårdsstadsskolans värdegrund genomsyrar hela skolans verksamhet.

 

Den vilar på begreppet KRAM.

Kramregler

Värdegrundsarbetet KRAM har inspirerats ur Olweusprogrammet vars huvudmål är att:

  • ha klara gränser mot oacceptabelt beteende
  • reducera existerande mobbningssituationer både i och utanför skolmiljön
  • förbättra kamratrelationerna i skolan
  • förebygga nya mobbningssituationer
  • öka medvetenheten och kunskapen om mobbning
  • skapa engagemang hos personal och föräldrar

KRAM-gruppen:

I KRAM-gruppen ingår skolans biträdande rektor för fritidsverksamheten, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, lärare och specialpedagog. Det är KRAM-gruppen som reviderar likabehandlingsplanen varje läsår samt presenterar den för personal och elever. KRAM-gruppen genomför olika aktiviteter och samlingar under KRAM-veckan. Tillsammans med lärare genomför, sammanställer och utvärderar KRAM-gruppen undersökningen Huset och Tryggis. Under höstens föräldramöten presenteras KRAM-gruppen och likabehandlingsplanen för föräldrar.

KRAM-hörnan

Det finns en KRAM-hörna utanför kuratorn och specialpedagogernas rum. Tillgång till denna plats sker efter överenskommelse med mentor eller annan vuxen på skolan. Den är till för den elev som är i behov av avskildhet en stund.

I hörnan finns en anslagstavla med information om KRAM. KRAM-gruppen nås genom att eleven söker upp någon ur KRAM-gruppen, genom sin mentor eller lägger ett meddelande i brevlådan som finns i hörnan. Det går även bra att mejla: kram@skargardsstadsskolan.se.

Redaktör:
Mattias Nyström

Senast uppdaterad:
fredag 23 november 2018