Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elevhälsogruppen

Elevhälsogruppen (EHG) är en del av skolans samlade resurs. Elevhälsogruppen arbetar för elevernas välbefinnande och omfattar medicinska, psykosociala, specialpedagogiska och psykologiska insatser.

Rektor, biträdande rektor för fritidsverksamheten, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog ingår i EHG. Läs vidare under respektive yrkesgrupp för information samt kontaktuppgifter.

Elevhälsa angår alla på skolan

På skolan har alla tillsammans ansvar för att främja elevernas utveckling och lärande. Det förebyggande arbetet på Skärgårdsstadsskolan är viktigt. Därför har skolan:

  • utvecklingssamtal varje termin
  • diskussioner om elevhälsofrågor i arbetslagen
  • en KRAM-vecka varje termin med extra intensivt värdegrundsarbete
  • vidgade vyer (livskunskap) för elever i årskurs 3, 5 och 8 med skolkurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare samt skolpsykolog.
  • ett ständigt pågående utvecklingsarbete av skolans arbetssätt
  • rastvärdskap

Rastvärdskap

Rastvärdskapet är viktig del för att skapa trygghet för elever både inne i skolan och ute på skolgården. Där finns möjlighet att förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande behandling och mobbing. Rastvärdarna bär gula västar för att synas.

Värdegrundsarbete

KRAM-gruppen består av elevhälsogruppen och lärare. Detta arbete är förankrat i skolans likabehandlingsplan. Den presenterar hur skolan arbetar förebyggande, främjande och beskriver tillvägagångssättet vid kränkande behandling. Grunden för likabehandlingsarbetet utgår från skolans värdegrund KRAM, som inspirerats av Olweusprogrammet. Mer information finns under fliken ”Vår värdegrund” på hemsidan.

Redaktör:
Mattias Nyström

Senast uppdaterad:
tisdag 18 juli 2017