Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Trygghetsenkäten

Tryggis-enkäten kommer att genomföras vecka 12 från förskoleklass till åk 9. I förskoleklass, åk 1 och åk 2 görs enkäten enskilt med varje elev. Enkäten innehåller frågor kring trygghet och trivsel och är skolans egna trygghetsenkät som görs en gång per år. Här nedan kommer en lathund om hur genomförandet går till.

  • Trygghetsteamet går till klasserna och genomför enkäten. Eleverna genomför enkäten digitalt i lugn miljö.
  • Vi kommer att gå igenom frågorna tillsammans i helklass och förklara eventuellt svåra ord eller andra oklarheter som kan uppstå i enkäten.
  • Vi sammanställer enkäterna och återkopplar sedan till klassläraren på hur det ser ut i klasserna.
  • Resultaten diskuteras i arbetslaget för att få stöd och ideer på hur de kan arbeta vidare.
  • Efter återkopplingen och diskussioner i arbetslaget, arbetar klassläraren/fritidspedagogen vidare med de områden som behöver utvecklas för att nå högre trivsel.
  • Även ni föräldrar får en återkoppling av tryggisenkäten.
  • Tryggis-enkäten är anonym och eleverna skriver enbart vilken klass.

Tryggisenkäten är en del av vårt systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete.

Med vänlig hälsning Skolledningen

Redaktör:
Nanna Zimmermann

Publicerad:
tisdag 3 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 3 mars 2020