Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få ett SL-kort eller taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet.

Vad krävs för att få skolskjuts?

För att få skolskjuts ska eleven bo i Österåkers kommun och gå i den kommunala skola som ligger närmast, eller den kommunala skola som Österåkers kommun har anvisat. I första hand beviljas ett SL-kort.

Avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress ska i årskurs F-klass vara minst 2 kilometer, i årskurs 1–3 minst 3 kilometer och i årskurs 4–9 minst 4 kilometer. 

Elever som har valt en skola i en annan kommun beviljas ett SL-kort under förutsättning att eleven uppfyller färdvägens längd till närmaste grundskola inom Österåkers kommun.

Vid växelvis boende ska eleven och båda vårdnadshavarna vara folkbokförda i Österåkers kommun. Rätten till skolskjuts prövas från båda vårdnadshavares bostadsadresser.

För elever med funktionsnedsättning krävs intyg som styrker varför eleven inte själv kan ta sig till skolan. Intyget ska bifogas med ansökan.

Elever i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Beräkna avstånd mellan bostad och skola

Genom tjänsten "Karta – beräkna avstånd" kan du få vägledande information om du kan vara berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet. Kartan visar bara ungefärliga avstånd mellan din bostad och skola och utgör i sig ingen garanti för beviljad skolskjuts.

Fyll i hemadress och skolans namn och klicka på ”hämta vägbeskrivningar”. Kartan visar då hur långt det är till skolan och hur programmet har gjort sin beräkning. Avståndet beräknas utifrån närmaste trafiksäkra gång- och cykelväg mellan bostad och skola.

Karta – beräkna avstånd mellan bostad och skola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor om kartan?

Om du tycker att beräkningarna i kartan ser konstiga ut eller att ingen beräkning görs, kan det bero på att det är trafikfarlig väg. Vid frågor om applikationen kan du skicka e-post till: gis@osteraker.se

Frågor om skolskjuts?

Frågor om skolskjuts hänvisas till kommunens skolskjutshandläggare som du når via: skolskjuts@osteraker.se

Ansök om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts gällande nästkommande läsår ska vara kommunen tillhanda i början av april varje år, gällande skolskjuts i form av taxi.

Gällande skolskjuts i form av SL-kort ska ansökan vara kommunen tillhanda i början av maj varje år.

Ansökningar inkomna under läsåret handläggs löpande.

Handläggningstiden för skolskjutsansökan är cirka tre veckor, men kan vara något längre under perioden maj–augusti.

Riktlinjer för skolskjuts (pdf).PDF

Blankett: Ansökan om skolskjuts (pdf).PDF

Behandling av personuppgifter (pdf)PDF

Information om upphandling av samhällsbetalda resor

När det gäller skolskjuts och turbundna färdtjänstresor kommer det inte att ske några förändringar under 2018.

Mer information kommer så fort upphandlingen är klar.

På finska-suomeksi

Redaktör:
Carina Eklund

Sakkunnig:
Eva Paavilainen
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019