En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till personal på Sjökarbyskolan

Besöksadress

Sjökarbyvägen 24
184 86 Åkersberga

Sjukanmälan

Görs via Dexter

Kontaktpersoner

Rektor

Marie Engström 08-540 818 92 marie.engstrom@osteraker.se

Biträdande rektor

Maria Almgren, 08-540 818 88 maria.almgren@osteraker.se

Expedition

Susanna Strandlund 08-540 818 90 susanna.strandlund@osteraker.se

Camilla Stordal 08-540 812 15 camilla.stordal@osteraker.se

Utbildningsledare/biträdande enhetschef fritids

Camilla Stordal 08-540 812 15 camilla.stordal@osteraker.se

Utbildningsledare Förskoleklass/särskola

Marianne Olsson marianne.olsson@osteraker.se

Utbildningsledare årskurs 1-3

Ida Martinsson 08-540 818 91 ida.martinsson@osteraker.se

Utbildningsledare årskurs 4-6

Susanna Strandlund susanna.strandlund@osteraker.se

Elevhälsa

Skolsköterska

Lena Spangenberg
08-540 818 94 lena.spangenberg@osteraker.se

Kontakt med Skolläkare Lisa Hammarberg Nilsson fås via skolsköterskan

Kurator

Ida Martinsson 08-540 818 91 ida.martinsson@osteraker.se

Skolpsykolog

Håkan Kvarngård 08-540 819 03 hakan.kvarngard@osteraker.se

Talpedagog

Jessica Olsson jessica.olsson@osteraker.se

Specialpedagog

Maria Almgren maria.almgren@osteraker.se

Speciallärare

Jessica Olsson jessica.olsson@osteraker.se
Eva Åkerblom eva.akerblom@osteraker.se
Annika Glasberg annika.glasberg@osteraker.se

Fritidsavdelningar

Piren F-klass A 08-540 819 72
Piren F-klass B 08-540 819 71

Snäckan år 1 08-540 819 01 snackan_fritid@osteraker.se

Delfinen år 2 08-540 819 80 delfinen_fritid@osteraker.se

Näckrosen år 3 08-540 819 05 nackrosen_fritid@osteraker.se

Bryggan 08-540 818 96

Spången särskolans fritidsavdelning 073-663 44 87 spangen_fritid@osteraker.se

Redaktör:
Susanna Strandlund

Senast uppdaterad:
måndag 9 april 2018