En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Till alla vårdnadshavare

Information till alla vårdnadshavare med barn på Sjökarbyskolan.

På kommunens och Sjökarbyskolans hemsida finns löpande information om hur vi i Österåkers kommun agerar utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.

Sjökarbyskolan är fortfarande öppen som vanligt för de elever och den personal som känner sig helt fria från symptom. Vid minsta tecken på förkylningssymptom uppmanas ni att stanna hemma. Det är var och ens eget ansvar att förhindra smittspridning. Vi kommer att skicka hem elever och personal som uppvisar förkylningssymptom. I samband med denna tydliga uppmaning blir konsekvensen att vi periodvis kommer att ha ont om personal och svårt att rekrytera vikarier.

Många i personalen har själva barn som de inte kan skicka till förskola/skola. Vi gör vårt yttersta för att inte ställa in lektioner eller begränsa skolans och fritidshemmets verksamhet och/eller öppettider.

Exempel på information som kan komma till er: “Vi har beslutat att i dag ställa in klass xx lektioner efter klockan 12:00.”

“Vi vädjar till er att hämta era barn så snart ni kan då vi har stor personalfrånvaro på skola/fritidshemmet.”

“Avdelningarna X och Y kommer att vara hopslagna idag och i morgon och verksamheten förlagd utomhus.”

I dessa tider vill vi att ni föräldrar lämnar eleverna ute eller i hallen när ni följer dem till skolan. Det är bra om vi kan begränsa antalet personer som kommer in till skolan. I vanliga fall uppskattar vi att ni vårdnadshavare är med under en skoldag men under rådande omständigheter så stoppar vi dessa besök.

Information gällande coronasmittan, Covid-19, finner ni på: Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/ WHO, https://www.who.int/news-room/statements Telefonnummer: 11313. Kommunens sköterska vecka 12: telefonnummer 08-540 811 62 vardagar kl 8.00-16:30 Vi ber er alltid gå till bekräftade och tillförlitliga källor för att förhindra att felaktig information sprids.

På Sjökarbyskolan följer vi utvecklingen noga och är beredda att agera utifrån nya direktiv om sådana skulle uppstå.

Detta är exempel på saker vi gjort för att förhindra smittspridning:

- Vi skickar hem elever och personal som visar symptom på förkylning.

- All personal har mycket tydligt gått igenom utökade hygienrutiner med alla elever.

- Alla tvättar sina händer mycket noga med tvål innan man går in i matsalen.

- Handsprit finns i matsalen.

- Kökspersonalen rengör och desinficerar handtagen på serveringsbesticken flera gånger per lunch.

- Utökad städning i skolans lokaler där extra fokus ligger på daglig desinficering av arbetsytor, lysknappar, handtag, dörrposter osv.

- Vi rengör våra datorer kontinuerligt. För er som tar hem datorerna uppmanar vi att ni även gör detta hemma. Även den egna mobiltelefonen behöver rengöras hemma, om eleven har en sådan.

- Vi kommer planera för utomhusundervisning i högre utsträckning så var uppmärksam på information från respektive lärare för lämpliga kläder.

- Lärare kommer att planera parallellt för distansundervisning i händelse av att undervisning behöver bedrivas på distans.

Övrig allmän information:

Om det skulle finnas smittade/misstänkt smittade inom vår kommun så är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning. Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t ex bostadsort eller arbetsplats. Våra invånare ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig. Kommunen och våra medarbetare får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt. Eller om det finns behov att stödja Smittskydd Stockholm vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer. Det finns en bra samverkan mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm.

För frågeställningar kring hur kommunala verksamheter ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta av det nya coronaviruset är kontaktvägarna redan på plats.

Tack för ett gott samarbete i denna ovanliga situation och vi önskar er alla god hälsa!

Rektor Marie Engström med personal

Redaktör:
Katarina Jansson

Publicerad:
tisdag 17 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 17 mars 2020