En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Anteckningar från Sjökarbyrådet

Sjökarbyråd 190513

Sara
Marie

*Trivselledare. Mona berättar lite kring hur det går till, utbildning av ledare och trivsellekar på raster. Skolan har köpt in material exempelvis bollar mm. De ser att trivseln ökat bland barnen.

*Tillsammansdagar. Skolan organiserar olika aktiviteter exempelvis läsvecka och julpyssel. Barnen umgås över åldersgränserna.

*Öppethus. 15:00-18:00 aktiviteter mellan 15.00-17.00 torsdag 16/5-19. Vernissage, naturkul mm. Alla på skolan ordnar detta. 3.or och 6.or får visa sina nationella prov.

*Ht-19. Skolan söker några nya lärare och annonser är ute. Planering/rekrytering för detta pågår. Elevhälsan är central vilket innebär att exempelvis sjuksköterska och kurator är på skolan vissa dagar. 22/8-19 skolstart.

*Övriga frågor. Studiedagar och förskoleklass kundval tas upp. Informationen var fel och kom ut sent. V.33 15-16/8-19 studiedagar.

Arbetar fritids med trivsellekar på eftermiddagar? Inte för närvarande men funderingar finns.

Avlämningsplatsen är klar. Frågan om bänk tas upp. Har avlämningsplatsen underlättat lämning/hämtning samt parkering för personal? personalen upplever at det är färre bilar. Kan vara för att många cyklar för tillfället. Det är dock fortfarande trafik upp mot sidan av matsalen samt bilar längs vägkanten.

Konstgräs till fotbollsplanen? Inget är planerat i nuläget.

Grillplatsen vid fotbollsplanen togs upp förra mötet, vad händer med den? Ingen info i dagsläget.

Skolgårds fixar kväll är något som önskas. Fix av ”stall”, måla mm.

”snurran” (karusellen) är den populär? Ja, den används dagligen och är uppskattad av elever.

Numera får eleverna inte gå så långt in i skogen på grund av händelser som skett. Det har även med säkerhet att göra då det bland annat finns en bäck. Eleverna kan ta upp detta på elevrådet för att påverka sin situation.

Barnen som börjar i 4.an blandas och sätts i nya konstellationer. Skolan tror på detta och menar att det kan vara positivt att bryta mönster.

*Clas. Detta var hans sista möte.

Redaktör:
Katarina Jansson

Publicerad:
tisdag 21 maj 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 21 maj 2019