En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fotboll

Hej alla vårdnadshavare vars barn går på fotbollen!

Superkul att det är så många av våra elever som går på fotbollsträningarna, rör på sig och har roligt!

Det har dock uppstått ett problem för fritids verksamhet. Elever som inte har vistelsetid till kl 17 har stannat till dess att fotbollen börjar (eleverna går ner till idrottshallen för inomhusträning ca kl 17).

Det som då sker är att vi blir underbemannade dessa dagar. Vi har endast så mycket personal som täcker för eleverna som ansökt om vistelsetid till 17.

Vi ber er ha förståelse för att det inte är hållbart för verksamheten.

Det som ni behöver göra är att hämta barnen enligt deras vistelsetid eller alternativt att ni ansöker om längre vistelsetid. Detta så att vi kan lägga om personalens schema utifrån rätt antal barn och för att vi ska kunna planera en bra och utvecklande verksamhet.

Meddela oss på fritids om ni behöver ändra vistelsetiden. Det går bra att meddela via mail eller skriftligt i pappersform (ej muntligt)

Med vänliga hälsningar

Fritidshemmet

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
torsdag 28 november 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 28 november 2019