En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hembrev v.13

Digital vecka

Hej alla föräldrar!

Nu är vi nästan en fulltalig klass i skolan igen. Men eftersom några fortfarande är hemma så kommer vi att fortsätta jobba digitalt via Gleerups och Google Classroom. Det vi märkt är att Gleerups hakar upp sig då och då vilket har gjort att vi hamnat efter i uppgifterna som var tänkt att vi skulle gjort under veckan. Strulet har framförallt varit med No och So materialet vilket har gjort att den här veckans fokus legat mer på Svenska, Engelska och Matte. Vi tar igen No och So nästa vecka och minskar på Svenska och Matten som fått ta mest plats denna. Därför Fortsätter vi i klassrummet som är markerat v.13 tills allt är klart och går över till v.14 först när vi gjort klart allt.

Matte: Vi har jobbar med km, m, dm, cm, mm, L, dl, cl och ml. Detta i kombination med multiplikation och division för att knyta an till något eleverna redan känner igen. Exempelvis: En vattenflaska rymmet 50cl, hur många liter rymmer 10 flaskor?

Svenska: Den här veckan har vi jobbat mycket med massmedia. Fokus har varit hur tjejer och killar framställs i media och hur de används på olika sätt i reklam och tidningar.

No: Vi hann med lite No innan strulet med Gleerup startade. Vi har jobbat med vilka olika sjöar det finns i Sverige och hur dessa kom till. Hur påverkar vattnet djur och växtlivet som finns i de olika sjöarna och påverkar människan dessa sjöar?

So: Vi hann lära oss lite om kartan och de olika väderstrecken. Rutnäten som finns i kartböcker och på kartor, vad är de bra för? Varför är en jordglob med korrekt än den kartan som finns i kartboken? Vi kommer gå in mer på detta under nästa vecka.

Läxor

Engelska
Läxan delas ut idag i nya mappar med elevernas namn på. Det är alltför många läxor som kommer tillbaks som knögliga bollar och blir svåra att rätta. Därför önskar jag att läxorna alltid läggs i dessa mappar när de färdas till och från skolan. Läsa & svara på frågor. Inlämnas: 2/4

Svenska
Kap 6 i Bråfalls hemlighet läses på ILT (inläsningstjänst). Detta ska bara läsas högt för er föräldrar. Klar: 30/3


Trevlig Helg!
/ Linda & Sandra

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
fredag 27 mars 2020
Senast uppdaterad:
fredag 27 mars 2020