En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hembrev vecka 6

Avlusningsdagar, vänliga veckan samt läxor

Avlusningsdagar
I helgen 7-9 februari så är det avlusningsdagar. Det är en kampanj för att stoppa spridningen av huvudlöss. Det är bra om ni kan kamma igenom era barns hår under helgen. För mer information: https://avlusningsdagarna.se

Vänliga veckan
Nästa vecka är det vänliga veckan och då kommer vi att lägga extra fokus på gott kamratskap och om vikten av att vara just vänlig.

Svenska
Ett av kunskapskraven som vi jobbat med under veckan är att läsa med flyt. Vi har tittat lite extra på de texter som vi läser och ställt frågor som till exempel...
Vilka ord är svåra att läsa eller uttala?
Finns det ord och uttryck som är svåra att förstå? mm.
Därefter har barnen tränat på att läsa texten flera gånger och de har även fått fokusera på att stanna till vid punkt.
Jag har bett klassen att arbeta med läsläxan på samma sätt så att de känner att flytet blir bättre om man arbetar med texten.

Matte
Vi jobbar vidare med bråk samt att vi repeterar uppställningar. Tyvärr blev det fel med matteläxan i Nomp den är veckan och jag ber om ursäkt för det! Det är inte meningen att era barn ska sitta flera timmar med en läxa som de får av mig i tvåan:-)

NO
Ni som följer Tallen på instagram har sett att barnen har gjort grupparbeten om det djur som de har arbetat med. Barnen verkade tycka att det var roligt och de jobbade med stor entusiasm. Här har de fått träna på att skriva faktatexter och att dra ut bilder från nätet.
Kunskapskrav som vi jobbat med är bland annan:
Du ska kunna namnge några djur och sortera dem efter olika egenskaper samt beskriva och ge exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor. (NO)
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. (SV)

SO
I SO har vi avslutat religionsarbetet.
Kunskapskrav som vi jobbat med:
Eleven kan beskriva några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln.

Veckan som kommer

Vecka 7

måndag:

tisdag: Idrott

onsdag: Idrott

torsdag: Läsläxa (papper), Uppställningar (mattepapper)

fredag:

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
fredag 7 februari 2020
Senast uppdaterad:
fredag 7 februari 2020