En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Mycket information samt mycket trevlig helg!

Hej Rydboförälder!

Vi ser just nu ett behov av att förtydliga vad som gäller avseende närvaro/frånvaro i skolan. Vi vill även förtydliga att även om skolan förberett för att kunna bedriva distansundervisning i händelse av beslut om skolstängning så är detta inte ett läge som vi hamnat i ännu. Skolans undervisning bedrivs alltså på plats om inte annat överenskommits.

Anmäla frånvaro Vi har tidigare gått ut med att vi önskar att man anmäler frånvaro tidigt för att vi ska ha möjlighet att planera både verksamhet och mat utifrån det. Stort tack till er som gör så. Samtidigt en påminnelse till er som glömmer att anmäla frånvaro.

För att skolan ska kunna ta det ansvar som vi har för eleverna under skoldagen är det viktigt att all frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Skolportalen Dexter varje dag.

Alla elever som inte kommer fysiskt till skolan ska alltså frånvaroanmälas före kl 8:00. Om en elev avser att delta i undervisningen hemifrån sker detta i dialog med mentor som sedan markerar närvaro efter lektionen för att ha underlag på vilka elever som fått ta del av undervisningen.

Skolplikt dvs rätten till undervisning råder: Så länge eleven är frisk och inte uppvisar några förkylningssymptom skall eleven vara i skolan.
För att de som är hemma med lindriga symtom i övre luftvägarna ska kunna delta i undervisningen hemifrån och inte komma efter för mycket väljer vi under denna period att delge en tydlig planering. Det är inte att likställa med fjärr- eller distansundervisning, utan en service vi erbjuder för att eleven inte skall få för mycket missad undervisning.

Att kunna följa med i undervisningen och klassens aktiviteter vid längre hemvaro ser vi som viktigt.

När elev varit hemma och ska tillbaka till skolan: Det är inte konstigt om en elev som varit hemma en lite längre period upplever det lite nervöst att komma tillbaka till skolans sammanhang igen. Både avseende undervisning i klassrummet men även den sociala samvaron med kamrater. Tveka inte att ta kontakt med oss på skolan så kommer vi överens om hur vi kan göra tröskeln lägre!

Minskad smittspridning och omtanke om riskgrupper; Svåra avvägningar

Vi får ofta frågor angående hur man där hemma ska tänka avseende när hålla barn hemma, riskgrupper samt släktingar som är sjuka. Från skolans och kommunens sida är hållningen att:

  • De elever som har lindriga symtom i övre luftvägar skall stanna hemma.
    Om man haft symtom är man hemma två dagar efter sista symtom. Frånvaroamälan ska göras. Denna kan som nämnts tidigare justeras i efterhand om eleven deltagit i planerad undervisning hemifrån.
  • Elevhälsans medicinska insats skall kontaktas om elev behöver vara hemma för
    - för att eleven tillhör en riskgrupp
    - för att det finns släktingar som är sjuka eller som tillhör riskgrupp
  • Om elev utan symtom är hemma av annan orsak önskar vi intyg på detta.

Notera: Frågeställningar och bedömningar som handlar om riskgrupp/närstående som är sjuka eller annat hänvisar vi till 1177, 113 13 eller elevhälsans medicinska insats 08-540 811 62.

Vi önskar er en fantastisk helg med mycket utevistelse och samvaro på distans!

/RydbogängetRedaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
fredag 27 mars 2020
Senast uppdaterad:
fredag 27 mars 2020