En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Coronanytt från Rydbo

Enligt nya direktiv från Folkhälsomyndigheten råder nu förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare

Grundskolans verksamhet är undantagen detta förbud. Grundskoleverksamheten i Österåkers kommun fortsätter som vanligt men vi anordnar inte gemensamma samlingar och liknande för våra elever.

Skolmatsalen

Folkhälsomyndigheten föreskriver nu, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Skolans matsal är undantaget detta beslut. Dock har vi i Rydbo gjort upp en plan för att minska det antal som är i matsalen samtidigt samt minska köerna in till matsalen.

Pollenallergilänk till annan webbplats

Covid-19 kan, likt pollenallergi, ge milda förkylningssymtom vilket gör det svårt att till en början bedöma om symtom beror på allergi eller Covid-19.

Vid symptom på förkylning stannar eleven hemma, även med milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

Vid pollenallergi rekommenderas intag av föreskriven medicin. Om förkylningssymptomen avtar efter allergimedicinering och vårdnadshavare bedömer att symtomen sannolikt beror på allergi, ska eleven vara närvarande i skolan.

Tillkommer nya symtom som inte kopplas till allergi eller om feber uppstår, ska eleven stanna hemma tills dessa symtom helt försvinner och ytterligare två dagar.

Hämtning och lämning företrädesvis utomhus

För att ytterligare minska risken för smittspridning önskar vi att man från och med onsdag 1 april lämnar samt hämtar barn utomhus möjligaste mån. För att förenkla detta (samt begränsa smittspridning generellt) kommer vi att vara ute kl.15-16 varje dag (sunt förnuft råder som vanligt, exempelvis hagelstorm = inomhus) Hämtar du före eller efter den tiden; ring eller smsa till respektive fritidsavdelning så skickar vi ut ditt barn. Om du är osäker på hur det löses på bästa sätt för just ditt barn - stäm av med fritidspersonalen i ditt barns klass. 

Utvecklingssamtal

Under rådande omständigheter har vi valt att skjuta på utvecklilngssamtal i de klasser som ännu inte haft. Om du vill ha en avstämning avseende ditt barns skolgång, kontakta mentor så hittar ni ett sätt antingen per telefon eller annan mötesform.

APT

Jag påminner även här om APT i morgon och vi önskar att ditt barn hämtas kl. 16.15.

Ha en fortsatt fin dag!

Anna och Rydbogänget!

 

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Publicerad:
tisdag 31 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 31 mars 2020