En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Svenska som andraspråk

Behovet av undervisning i svenska som andra språk tas först upp med elev och vårdnadshavare i samband med att de söker till vår skola. Rektor kallar till elevhälsokonferens innan beslut fattas.

Redaktör:
Emil Hoas

Sakkunnig:
Anna Strand
Senast uppdaterad:
måndag 29 maj 2017