Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakt

Kontaktuppgifter till Roslags-Kulla skola

Skolledning

Rektor
Jonas Bolander 08-540 818 24 
jonas.bolander@osteraker.se

Biträdande rektor
Ylwa Pousette 08-540 811 94
ylwa.pousette@osteraker.se

Administration

Zita Haglund 08-540 811 86
zita.haglund@osteraker.se

Synpunkter och förslag

Kontakta rektorn eller fyll i formuläret som tar din synpunkt till kommunkansliet för diarieföring och hantering.

Sjukanmälan

Görs via Dexter

Elevhälsa

Specialpedagog
Eva Lidén eva.liden@osteraker.se

Sjuksköterska
Christina Karlsten 08-540 811 07
christina.karlsten@osteraker.se

Skolläkare
Lisa Hammarberg

Kurator
Ylva Ellingsen

Vaktmästare
Peter Holmström

Fritidshem

Fritidshemsansvarig 08-540 819 53 eller 08-540 819 57
Eva Kolbengtsson (Kolan), ewa.kolbengtsson@osteraker.se
Eva Elgbro, eva.elgbro@osteraker.se
Anna-Karin Regéus (Kajsa), anna.karin.regeus@osteraker.se

Lärare

Durdona Sharipova, mentor förskoleklass, durdona.sharipova@osteraker.se
Ninni Byrestam, mentor årskurs 1–2, ninni.byrestam@osteraker.se
Sara Wiklund, lärare årskurs 1-2, sara.wiklund@osteraker.se
Ylva Mattsson, mentor årskurs 3-4, ylva.mattsson@osteraker.se
Annica Lundell, mentor årskurs 5-6, annica.lundell@osteraker.se
Pär Tenggren, idrottslärare, par.tenggren@osteraker.se
Gunilla Skjöldebrand, slöjdlärare, gunilla.skjoldebrand@osteraker.se
Lars Nilsson, slöjdlärare, lars.nilsson@osteraker.se
Alejandro Vega, musiklärare, alejandro.vega@osteraker.se
Ina Zielke, bildlärare, ina.zielke@osteraker.se

Köket

08-540 819 55 

Redaktör:
Zita Haglund

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
onsdag 8 maj 2019