Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få ett SL-kort eller taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet. I menyn under Tjänster och blanketter får du via länken Karta - beräkna avstånd hjälp med att räkna ut avståndet mellan hem och skola.

Viktiga datum för ansökan om skolskjuts inför läsåret 18/19

13 april - ska skolskjutsansökningar som gäller taxi ha inkommit.
7 maj - ska skolskjutsansökningar som gäller SL-kort ha inkommit. Skolskjutsansökningar handläggs dock kontinuerligt under hela läsåret.

För att få skolskjuts ska eleven bo i Österåkers kommun och gå i den närmsta belägna kommunala skola, eller den kommunala skola som Österåkers kommun har anvisat.
I första hand beviljas ett SL-kort.

Avståndet mellan skolan och elevens folkbokföringsadress ska i årskurs 1-3 minst vara 3 km och i årskurs 4-9 minst 4 km. 

Elever som valt skola i annan kommun beviljas ett SL-kort under förutsättning att eleven uppfyller färdvägens längd till närmaste grundskola inom Österåkers kommun.

Vid växelvis boende ska eleven vara folkbokförd i Österåkers kommun och båda bostadsadresserna är belägna inom kommunen. Eleven har den ena adressen beläget inom det område för den skola som anvisats av kommunen.

För elever med funktionsnedsättning krävs intyg som styrker varför eleven inte själv kan ta sig till skolan som bifogas med ansökan.

Elever i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Rätten till skolskjuts för elever i förskoleklass är under utredning.

Beräkna avstånd mellan bostad och skola

Genom länken Karta - beräkna avstånd under Tjänster och blanketter, kan du få vägledande information om du kan vara berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet. Kartan visar bara ungefärliga avstånd mellan din bostad och skola och utgör i sig ingen garanti för beviljad skolskjuts.

Fyll i hemadress och skolans namn och klicka på ”hämta vägbeskrivningar”. Kartan visar då hur långt det är till skolan och hur programmet har gjort sin beräkning. Avståndet beräknas på närmaste gång- och cykelväg mellan bostad och skola.

Tycker ni beräkningarna ser konstiga ut eller har frågor om applikationen kan ni skicka ett mejl till gis@osteraker.se. Frågor om skolskjuts hänvisas till kommunens skolskjutshandläggare. Se kontaktuppgifter överst i menyn till höger.

Information om upphandling av samhällsbetalda resor

När det gäller skolskjuts och turbundna färdtjänstresor kommer det inte ske några förändringar under 2018.

Mer information kommer så fort upphandlingen är klar.

Redaktör:
Carina Eklund

Sakkunnig:
Eva Paavilainen
Senast uppdaterad:
fredag 27 april 2018