Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Elev- och föräldrasamverkan

Demokratisk kompetens utvecklas genom delaktighet och inflytande. Det är därför viktigt att elever får uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Så här kan du vara delaktig i hur skolan utvecklas.

Skolsamråd

Skolan har någon gång per termin skolsamråd där aktuella frågor tas upp. Då deltar skolledningen, föräldrar, personal och elevrepresentanter från varje klass.

Elevråd - elevinflytande

Elevrådet träffas en gång i månaden. Varje klass har två elevrådsrepresentanter. Elevråden förbereds med klassråd där aktuella ärenden tas upp.

Besök oss och delta i undervisningen

Du kan också vara delaktiga i skolans arbete genom att till exempel

  • Göra lektionsbesök i olika ämnen
  • Äta skollunch tillsammans i matsalen
  • Medverka vid föräldramöten, lägerskolor och studiebesök
  • Berika undervisningen genom att berätta om sitt arbete eller specialintresse

Redaktör:
Therese Almqvist-Carling

Sakkunnig:
Jonas Bolander
Senast uppdaterad:
måndag 12 februari 2018