En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Arbete mot mobbning

Om någon form av diskriminering eller kränkande behandling uppstår på skolan tas ärendet upp av likabehandlingsgruppen.

Representant för gruppen träffar berörda elever och gör en handlingsplan samt informerar berörda mentorer och lärare samt vid behov även vårdnadshavare.

Trygghetsteamet (TT)

Trygghetsteamet består av:

Patric Flodin, rektor
Tiina Karlsson, speciallärare/samordnare för TT
Jennie Nordensson, mentor år 9/Hemkunskap
Christina Olsson, resurspedagog/ansvarig fiket
Emelie Virta, mentor år 9/Livskunskap
Jimmy Ångman, mentor år 1

Livskunskap

Livskunskap - med pedagogiskt drama som metod. I en klass där barnen känner sig trygga med varandra finns möjlighet till ett harmoniskt och positivt gruppklimat. På livskunskapslektionerna har vi möjlighet att jobba djupare med ämnen som: respekt, empati, integritet, normer, självkänsla, kränkningar, mobbning, jämställdhet och demokrati. Vi gör det genom praktiska övningar, diskussion, reflektion och med inslag av teater. Allt vi gör genomsyras av ett fokus på allas lika värde. Rätt att ta plats och ge plats. Alla är viktiga och bra som de är.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
onsdag 14 augusti 2019