En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fyra grundstenar

Fyra grundstenar till en trygg och lärande miljö

Jaget

Bekräftelse, varje elev ska bli sedd varje dag.
Ta till vara på olikheterna som finns i gruppen.
Ta hjälp av varandra.
Du är bra som du är.
Rätten till att få vara sig själv.
Var rädd om dig själv (ledstjärna).

Gemenskap och tillhörighet

Var rädd om dig själv och andra (ledstjärna).
Jag är rädd om våra saker och vår natur (ledstjärna).
Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig (gyllene regeln).
Tema
Sång och musik
Dans
Gruppstärkande lekar
Teater
Situationsteater
Massage 
Yoga 
Samlingar
Uppmuntra empatiska handlingar. 
Bloggen

Rutiner och tydlighet

Tydligt ledarskap.
Återkommande dagsrytm, dagen står skriven på tavlan.
Återkommande aktiviteter ex ljudlekar, massage, samling, ritblock, lässtund etc.

Humor och glädje

Ha roligt tillsammans.
Vara goda förebilder.
Att “bjuda” på sig själv” som pedagog.
Skapa en fin stämning i gruppen genom ett förhållningssätt som vilar på värdegrunden.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
torsdag 5 september 2019