En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

En dag i förskoleklass

6.30 

Fritids öppnar.

8.30    

Samling
Exemel: Teater, drama, matematik, språk, musik, dans, yoga, grupp och jag stärkande lekar/övningar.

Syfte: Stärka jaget och gruppkänslan. Väcka intresse för matematik, läs och skrivinlärning. Skapa gemenskap och tillhörighet i gruppen. Klargöra dagen.
Uppfylla förskoleklassens mål.
Ha roligt tillsammans.

Frukt

9.15

Rast

10.00

Uppdrag
Exempel: Tema, bild och form, ljud, läs och skriv övningar, samarbetsövningar, utomhusaktiviteter, idrott, musik, matematikövningar, dans, yoga, teater, reflektion

Syfte: Skapa lärandeprocesser både socialt/emotionellt, motoriskt och kognitivt. Uppfylla förskoleklassens mål.
Ha roligt tillsammans. 

11.30

Städning och reflektionsstund kring vad eleverna har lärt sig och upplevt, eller annan aktivitet.

Syfte: Möjliggöra för eleverna att få syn på sitt eget lärande. Utvärdera aktiviteten/uppdraget tillsammans med eleverna.

11.45

Lunch

12.20

Ritblock eller massage.

Syfte:Varje dag får eleverna rita helt fritt vilket utvecklar bland annat fantasi, rit- och skrivförmågan. Massagen övar eleverna till att bestämma över sin egen kropp. Vi har sett att massagen stärker relationerna mellan eleverna.

Fritids val

13.45

Bokstund

Syfte: Väcka intresse till att läsa, ökar ordförrådet, ger eleverna läsupplevelser, ökar berättarförmågan m.m.

14.00

Mellanmål

Ute eller inne 

17.30

Fritids stänger

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
torsdag 5 september 2019