En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Viktig information första veckorna

Röllingbyskolan

Här kommer några viktiga datum och information för skolårets första veckor.

Introduktionssamtal

Ni kommer att bli inbjudna till introduktionssamtal (30 minuter) den 11/9 och 12/9 från klockan 12 där elev (åk 4–9) och vårdnadshavare får möjlighet att prata med mentorerna. Elevernas skoldag slutar efter lunch dessa två dagar.

Föräldramöte

Föräldramöte är planerat enligt följande;

30/8 Förskoleklassen och 4:5an och 6A klockan 18

4/9 Åk 7 klockan 18-19, åk 8 och 9 klockan 19:30-20:30

Samtliga föräldramöten startar i matsalen för att sedan fortsätta i respektive klassrum

Skolfoto

Eleverna kommer att ta skolfoto 18-19/9.

Uppdatera Schoolsoft

Så snart Schoolsoft är igång ber vi er fylla i och returnera ert barns kontaktlista. Vi ber er att då också uppdatera kontaktuppgifter under barnets elevkort i Schoolsoft.

Frånvaroanmälan

Skolan ansvarar för eleverna under skoldagen. För att vi ska kunna ta det ansvaret är det viktigt att all frånvaro anmäls av vårdnadshavare via Schoolsoft varje dag. Vid tillfällig, oförutsedd frånvaro ska detta anmälas. Det kan i enstaka fall och fram till dess att Schoolsoft är igång också göras genom telefonsamtal till expeditionen på telefonnummer 08–540 811 25

Lärare registrerar närvaro/frånvaro i Skolportalen Schoolsoft i anslutning till lektioner. Vid icke anmäld frånvaro går ett meddelande hem till registrerad e-post eller mobil. Det är därför mycket viktigt att uppgifter om e-postadresser samt telefon- och mobilnummer är aktuella.

Både elev och vårdnadshavare ska ha inloggning till Schoolsoft.

Parkering

Vi uppmanar föräldrar till elever som bor i närheten av skolan att inte köra dem till skolan, då skolan för tillfället ej har någon parkering.

Röllingbyskolans regler

  • Vi är rädda om varandra och skolans miljö
  • Vi respekterar och lyssnar på varandra
  • Rökning är inte tillåtet på skolans område
  • Vi kommer i tid

Vi har mobilförbud i klassrummen.

Välkomna till Röllingbyskolan!

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Anna Zaar
Publicerad:
onsdag 23 augusti 2017
Senast uppdaterad:
måndag 25 september 2017