En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Välkommen till nya Röllingbyskolan!

Nya Röllingbyskolan startade i maj 2017 i samband med att Österåkers kommun tog över lokalerna efter att friskolan Prolympia valde att avsluta sitt engagemang i kommunen. Nu har vi inlett en resa där vi alla tillsammans – lärare, övrig personal och elever, men också föräldrar – kommer att bygga vår nya skola.

Här vill vi skapa en miljö där alla kan trivas och känna sig välkomna och trygga.

Den nya Röllingbyskolan bygger vi tillsammans. Vi blir många nya lärare och personal som tillsammans kommer att jobba med skolans mål och vision. Tillsammans bygger vi en skola som vi kan vara stolta över.

En trygg skola

Tillsammans ska vi skapa en trygg skola med respekt för allas våra olikheter och där alla kan känna sig välkomna, oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi kommer att skapa ett trygghetsteam som arbetar nära elevhälsan. Vi kommer att starta ett värdegrundsarbete på skolan där målet är att införa livskunskap på schemat. Vi startar en resa mot ett hållbart värde, med en anda och värderingar som byggs och som håller över tid.

Det är så viktigt att alla barn och elever får det som de har rätt till, både utifrån kunskapsuppdraget och utifrån uppdraget att bilda eleverna för att bli goda samhällsmedborgare. Då är det viktigt att de har utvecklat sina kunskaper och sitt förhållningssätt till omvärlden – där vill och kan vi påverka. För en skola som fungerar väl skapar vi bara tillsammans – elever, lärare och föräldrar.

Anna Zaar, rektor Röllingbyskolan

Redaktör:
Per Ardfors

Sakkunnig:
Patric Flodin
Publicerad:
tisdag 1 augusti 2017
Senast uppdaterad:
fredag 17 augusti 2018