En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts innebär att ditt barn kan få ett SL-kort alternativt får åka taxi till och från skolan. Utgångspunkten för bedömning av detta är färdvägens längd (3 kilometer för elev i årskurs 1-3 och 4 kilometer för elev i årskurs 4-9), trafikförhållandena, funktionshinder eller annan särskild omständighet. I menyn under Tjänster och blanketter får du via länken Karta - beräkna avstånd hjälp med att räkna ut avståndet mellan hem och skola.

För att beviljas skolskjuts till egen vald skola inom kommunen, ska avståndet till närmaste grundskola och även till egen vald skola uppfyllas enligt ovan. Elever som valt skola i annan kommun beviljas ett SL-kort under förutsättning att eleven uppfyller färdvägens längd till närmaste grundskola inom Österåkers kommun. Vid växelvis boende ska eleven vara folkbokförd i Österåkers kommun och båda boendeadresserna ska vara belägna inom kommunen.

En elev kan också få åka skolskjuts om skolvägen bedöms vara trafikfarlig. Den som är ansvarig för skolskjutsen och en trafikingenjör bedömer om vägen är farlig efter att elevens vårdnadshavare ansökt om detta.

För elever med funktionsnedsättning kan andra regler gälla, information kring detta finns hos skolskjutshandläggaren.

Barn i förskoleklass och i fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts med taxi eller kollektivtrafik

Skolskjuts går mellan hemmet/korttidsboende och skolan. De flesta elever som beviljas skolskjuts kan åka med den befintliga kollektivtrafiken och får då ett SL-kort (läsårskort) av kommunen.

Det finns också elever som inte har möjlighet att åka med SL till skolan. Det kan bero på flera orsaker, såsom trafikfarlig väg, avsaknad av busslinjer som passar med elevens schema eller att eleven har individuella behov som gör att buss inte kan brukas. Dessa elever får då åka särskild skolskjuts som körs av ett taxibolag.

Efter skolans slut kan väntetider uppstå. Orsaken är att skjutsen ska samordnas för flera barn. Elever i grundskolan kan med anledning av detta behöva vänta, för elev i årskurs 1-3 i upp till 30 minuter och för elev i årskurs 4-9 i upp till 60 minuter.

Om en elev behöver åka hem tidigare, till exempel vid sjukdom, måste en förälder själv hämta sitt barn i skolan.

SL-kortet är ett läsårskort och elever som beviljas ett SL-kort får kortet i skolan på uppropsdagen. Stulna eller borttappade SL-kort ersätts inte av kommunen. För att färdbeviset ska omfattas av SL:s förlustgaranti krävs att vårdnadshavare har registrerat SL-kortet på Mitt SL.

Beräkna avstånd mellan bostad och skola

Genom länken Karta - beräkna avstånd under Tjänster och blanketter, kan du få vägledande information om du kan vara berättigad till skolskjuts eller elevresa utifrån avståndskravet. Kartan visar bara ungefärliga avstånd mellan din bostad och skola och utgör i sig ingen garanti för beviljad skolskjuts.

Fyll i hemadress och skolans namn och klicka på ”hämta vägbeskrivningar”. Kartan visar då hur långt det är till skolan och hur programmet har gjort sin beräkning. Avståndet beräknas på närmaste gång- och cykelväg mellan bostad och skola.

Tycker ni beräkningarna ser konstiga ut eller har frågor om applikationen kan ni skicka ett mejl till gis@osteraker.se. Frågor om skolskjuts hänvisas till kommunens skolskjutshandläggare. Se kontaktuppgifter överst i menyn till höger.

Ansökan om skolskjuts

För att få skolskjuts, SL-kort eller åka taxi, måste man ansöka om detta, om man inte redan har ett beslut som i vissa fall gäller under flera år. Om eleven flyttar eller byter skola, ska en ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Har du längre sträcka än 3 kilometer till skolan när du börjar i årskurs 1, får du automatiskt ett brev hem angående skolskjutsen. Om ni inte har fått brev eller det finns andra skäl än avståndet till skolan till att ditt barn behöver skolskjuts så kan ni ansöka. Skicka in din ansökan om skolskjuts senast tre månader innan skolstart. Rätten till skolskjuts bedöms i varje enskilt fall och orsakar en viss handläggningstid.

Ansökan inför läsåret 17/18

Inför höstterminen 2017 ska ansökan om SL-kort göras senast 15 maj och för skolskjuts med taxi senast 18 april för att skolskjutsen ska fungera vid skolstarten 2017. Under läsåret skickas ansökningsblanketten in löpande

Redaktör:
Anna Zaar

Sakkunnig:
Marie Lamberg
Senast uppdaterad:
tisdag 31 oktober 2017