En webbplats från Österåker.se

Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Byte av språkval

Elever kan endast byta språkval som senast tre veckor efter påbörjad termin.

Då kontaktar eleven sin ordinarie språkvalslärare som bedömer elevens kunskapsnivå och behov av att byta språk. Om läraren uppfattar ett behov av att byta kontaktar den ordinarie läraren med den mottagande språkläraren.

Därefter kontaktar språkvalsläraren vårdnadshavarna som godkänner bytet genom att fylla i en blankett och lämna in till skolans rektor. Blanketten finns att ladda ner under rubriken "Mer information"

Det är rektorn som beslutar i ärendet och elevens mentor som informerar elev och vårdnadshavare om beslutet.

Redaktör:
Stefan Larsson

Sakkunnig:
Patric Flodin
Senast uppdaterad:
fredag 20 september 2019