Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Vår skola

Österskärsskolan är en mellanstor skola med cirka 380 elever och cirka 60 personal som är organiserad i tre arbetslag. Här finns förskoleklass, åk 1-6 och fritidsverksamhet. Skolan ligger i ett villaområde i vackra Österskär med närhet till Tunafjärden.

Skolan har tre arbetslag som leds av varsin arbetslagledare. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6 samt fritidshemmet.

Verksamheten inryms i fyra olika byggnader varav två är paviljonger. Skolan har egna ämnessalar i trä- och metallslöjd, textilslöjd, musik samt idrott och hälsa.

I de två förskoleklasserna arbetar två förskollärare i respektive klass och i årskurs 1-6 har varje klass en klasslärare. I åk 1-3 har varje klass sin fritidsavdelning och ”Zoonen” är vår fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6.

Skolgården består av fotbollsplan, lekplatser och angränsande skogsområde och äng. Skolgården och uterummet används medvetet ur ett pedagogiskt perspektiv men även för att skapa en bättre arbetsmiljö.

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Senast uppdaterad:
tisdag 25 juni 2019