Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Hembrev och läxor vecka 42

Hej!

Svenska

I svenskan spinner vi vidare på vårt arbete om hösten. Eleverna läser enkla faktatexter om träd. De har också lyssnat till olika sagor och vi har diskuterat hur en saga är uppbyggd. Eleverna har parvis skrivit en saga om två svampar. Bokstavsarbetet fortsätter också och nu har vi arbetat med bokstäverna Ee och Mm.


SO

Vi fortsätter att göra olika samarbetsövningar och gruppstärkande övningar. Till exempel, lekar, samtal om vad man tycker och tänker i olika situationer samt övningar som kräver samarbete för att man ska lyckas att utföra dem. Detta är ett mycket uppskattat inslag. Imorgon har vi klassråd och snart är det dags för terminens första elevråd.


Matematik

I matematiken arbetar vi vidare med addition och subtraktion inom talområdet 0-7. Vi har också gått igenom kommutativa lagen, se exempel 3+4=7, 4+3=7 och subtraktions-par, se exempel. 6-4=2, 6-2=4. Att förstå räknesättens egenskaper och samband är en viktig del för att få en god taluppfattning. Därför övar vi också hälften/dubbelt, udda/jämnt, talens grannar, ramsräkning och huvudräkning.


Engelska

Från frukter till grönsaker, nu har eleverna ritat olika grönsaker som vi har använt för att träna på vad de heter på engelska. Vi har också tränat på fraserna I like och I don’t like.


Information om vaccination från skolsköterskan, Maria

Se information från skolsköterskan, Maria efter mitt brev.


Kom ihåg!

måndag: läsläxan och läsprotokollet

tisdag: idrottskläder

onsdag: läxa om träd

fredag: idrottskläder


Trevlig helg!

Hälsningar

Annette

Hej

Jag vill börja med och tacka för trevliga hälsosamtal jag haft ihop med er och era barn. (Er jag inte träffat ännu ser jag fram emot att få träffa)

Som ni vet så kommer vaccinering av MPR dos nr 2 att ske nu i åk 1 för de som tackat jag till vaccinering.

För era barn i åk 1a kommer detta att ske onsd 13/11 och för 1 b torsd 14/11

Era barn kommer att kallas från klassrummet och får gå ihop med en eller några vänner. En av pedagogerna i klassen kommer även de att vara med under själva vaccinationen. Jag kommer även att ha en skolsköterskekollega på plats så vi är två stycken sjuksköterskor med vaccinationsrätt som är med era barn. Själva vaccinationen kommer att ske på mitt rum. Jag kommer att visa en liten film som de kan titta på under vaccineringen och efteråt så kommer de bli bjudna på lite saft, då socker lindrar efter en injektion.

Sprutan kommer att ges i överarmen med den minsta nålen som finns tillgänglig. Jag har god erfarenhet av att vaccinera klassen ihop då alla får sprutan vid samma tillfälle och ingen behöver gå och vara nervös och vänta på sin tid hos mig.

De föräldrar som har barn som är väldigt stickrädda och där man känner att man verkligen vill vara med sitt barn är välkomna kl 8,45. Vi vaccinerar då barnen i turordning utan bokad tid. När vi är klara med de barn som har föräldrar med sig så tar vi barnen i klassen enl ovan.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig.

Jag har semester 21-23/10 och 28/10.

Med vänlig hälsning

Maria Lundberg

Leg. Specialistsjuksköterska Österskärsskolan

Tunavägen 8

184 51 Österskär

Tele: 08-54081858

maria.lundberg@osteraker.se

Redaktör:
Maria Sjöström

Publicerad:
torsdag 17 oktober 2019
Senast uppdaterad:
torsdag 17 oktober 2019