Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

TRAFIKSITUATIONEN ÖSTERSKÄRSSKOLAN

Österskärsskolan byggs till- och om för att uppnå kommunens mål för skolverksamhet.

Österskärsskolan byggs till- och om för att uppnå kommunens mål för skolverksamhet.

Etapp 1 som omfattar en huvudentré samt en matsal med tillhörande tillagningskök och förbättring av angöring samt personal- och cykelparkering är färdigställd.

Etapp 2 som omfattar invändig ombyggnad är i full gång och beräknas vara klar under våren 2019.

Det är mycket viktigt att avgränsningarna respekteras under hela byggtiden och under dygnets alla timmar för att arbetet ska kunna gå så effektivt och säkert som möjligt. Tillträdesskyltar finns på staketet. Målsman ansvarar för minderåriga.

Nya slingan är öppen för avlämning och hämtning av barn. Det är endast i slingan och på korttidsparkeringen det är tillåtet att stanna bilen för att släppa av och på barn. Finns behov att att ledsaga barnen in i skolan ska bilen parkeras på parkeringen.

Uppsatta trafikskyltar och allmänna trafikregler gäller.

Eleverna är väldigt duktiga på att gå och cykla till och från skolan på ett säkert sätt.

Det är oerhört viktigt att även vuxna tar sitt ansvar som förebilder och inte slarvar med trafikreglernas efterlevnad. Det är enda sättet att fortsatt hålla nere risken för trafikolyckor.

Det är våra barn det handlar om.

På Armadas hemsida, armadafast.selänk till annan webbplats samt på Österåkers kommuns hemsida, osteraker.se/byggprojektlänk till annan webbplats kommer information om bygget att finnas.

Frågor avseende entreprenaden

Armada, 08-540 80 800 eller info@armadafast.se.

Armada Kommunfastigheter AB tackar för uppmärksamheten och hoppas på tålamod och en god kommunikation.

Med vänlig hälsning

Armada Kommunfastigheter AB

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Publicerad:
torsdag 6 september 2018
Senast uppdaterad:
torsdag 7 februari 2019