Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Tack för detta läsår!

Det har varit ett händelserikt år och här kommer några återblickar.

 Året som gått, 2017/2018

Barnboksveckan - Årets barnboksvecka hade fokus på Sven Nordqvist och avslutades med en utklädningsdag och tipspromenad. Mamma Mu var gäst i slöjden hela veckan och eleverna såg till att hon trivdes mycket bra här på skolan. Vi har lärt oss en hel del om Sven Nordqvist, läst hans böcker och det har även skrivits egna sagor som har lästs upp för varandra.

En viktig del i att barnboksveckan blir så bra varje år är vårt aktiva skolbibliotek där skolans elever erbjuds att låna böcker samt få boktips. Även lärarna får stöd i att hitta böcker för högläsning samt gruppläsning.

Filmfestival - Under våren har vi haft filmskapande som tema i alla fritidsgrupper. Eleverna har skapat olika typer av filmer: Stop-motion, animering, spelfilm, film med olika appar (Toontastic). Eleverna har använt olika material i sina framställningar: lego, lera, leksaker, iPads, skådespelare.

Tisdag 8 maj hade vi en filmfestival för att fira filmskapandet och visa filmerna för varandra. Fotografering på röda mattan, mingel och korvgrillning var några av sakerna som eleverna fick uppleva.

Vi fortsätter detta arbete även nästa läsår, då inom ramen för Skapande Skola.

Gå och cykla till skolan – är en utmaning som pågår i tre veckor och som vi har genomfört även i år. Den syftar till att främja elevernas hälsa, bidra till en bättre miljö samt förbättra trafiksäkerheten i elevernas närmiljö. Elever och personal redovisar dagligen sina resultat på en klasslista. Efter utmaningsveckorna sammanställs den totala distansen för varje klass och hälsogruppen räknar ut hur långt vi tillsammans på skolan har förflyttat oss. Den klass som går/cyklar längst i snitt får under en tid äga skolans vandringspokal.

Vi är övertygade om att barn som går och/eller cyklar:

  • Känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig på lektionerna
  • Är mer fysiskt aktiva under hela skoldagen och involverar sig i mer ansträngande lekar
  • Utvecklar bättre trafikfärdigheter och en bättre emotionell hälsa
  • Får träning i att ta sig fram i sin närmiljö, blir handlingskraftiga och får bättre självförtroende
  • Får bättre motoriska färdigheter, bättre lungfunktion och högre energiförbrukning

Matematikdagen - Eleverna gick till olika klassrum där de arbetade tillsammans med olika matematikuppgifter: tändsticksproblem, tangramspussel, kängurumatte, uppskatta längd med hjälp av pappersflygplan, uppskatta tid, räkna ut ungefär hur många liter ett klassrum rymmer och försöka memorera decimaler av talet pi. Eleverna tyckte att det var utmanande och väldigt roligt.

Med målen i sikte – Elever och personal har än en gång gjort enkäten ”Med målen i sikte”. Det är en uppföljningsmodell som är en del i Österåkers kommuns mål- och resultatarbete och har som syfte att utveckla kommunens förskolor och skolor. Uppföljningsmodellen fokuserar på trygghet, delaktighet och lärande i förskola och skola och utgår från Lgr11 i skolan och Lpfö98/16 för förskolan. För skolans del består uppföljningsmodellen av enkäter till samtliga elever i årskurs F-9 samt till undervisande personal och till rektorer. Eleverna genomför den varje termin sedan vårterminen 2017 och personalen gör den varje vårtermin.

Det vi kan se i de senaste enkätsvaren är att elevernas upplevelse av alla tre fokusområdena trygghet, delaktighet och undervisning har förbättrats sedan våren 2017. Det är glädjande och bekräftar att vi är på rätt väg och gör rätt saker.

Mösslopp och fotbollsmatch – Vi håller hårt i våra traditioner och en av dem är mössloppet som i år gick av stapeln dagen före skolavslutningen. Alla årskurser tävlar mot varandra i en stafett förutom sexorna som tävlar mot personalen. Inför loppet har alla klasser valt huvudbonad och fantasirikedomen är stor!

Samma dag spelades även den årliga fotbollsmatchen mellan våra elever i årskurs sex och personalen.

Nytt tillagningskök med matsal - Veckan efter sportlovet invigdes vårt tillagningskök och vi började äta i den nya matsalen. Invigningen skedde med tal, bandklippning och mingel med tilltugg.

Omorganisation - 2015 påbörjade vi en omorganisation av skolan, från att vara treparallellig (tre klasser i varje årskurs) till att bli tvåparallellig (två klasser i varje årskurs). Vi genomför detta en årskurs i taget och 2015 började vi med förskoleklass. Till nästa läsår är hela lågstadiet, åk F-3, tvåparallellig. Den här förändringen, tillsammans med att skolan byggs om, gör att arbetsmiljön blir bättre för både elever och personal.

Skolloppet – Fredag 27 maj sprang eleverna Skolloppet som organiseras av Team Rynkeby. Det är Nordens största välgörenhetslopp för skolelever och arrangeras på hundratals skolor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Syftet med loppet är att få elever att röra på sig samtidigt som de är med och samlar in pengar till barn med allvarliga sjukdomar. I Sverige går alla insamlade pengar oavkortat till Barncancerfonden. Genom att medverka i loppet är eleverna med och lyfter frågan och kunskapen om kampen mot barncancer.

Totalt samlade Österskärsskolan in 34 765 kr och i hela Sverige samlades det in 6 320 639 kr. Pengar som bland annat finansierar livsviktig forskning!

Slöjdsalarna - Båda våra slöjdsalar har fått en uppdatering! Där finns nu nya skåp och träslöjdsalen har fått höj- och sänkbara snickarbänkar, anpassade för eleverna. Detta gör det lättare att samarbeta och att kunna variera de olika lärtillfällena.

Vernissage – Vår årliga vernissage ger föräldrar och andra nära och kära möjlighet att mingla och ta del av det vi har arbetat med på skolan, både under skol- som fritidstid. Eleverna visade stolt upp sina arbeten i respektive klassrum och på nedre skolgården kunde man handla korv av årskurs fyra.

 

Och nu kommer en framåtblick!

 

Året som kommer, 2018/2019

Elever – Vi har 52 elever i F-klass, 52 elever i åk 1, 50 elever i åk 2, 56 elever i åk 3, 73 elever i åk 4, 60 elever i åk 5 och 16 elever i åk 6. Totalt 359 elever.

Föräldramöten och Föräldraråd

Tider kommer i augusti.

Personal - Vi har full bemanning på alla lärartjänster och nya i gänget är Ulrika Håkansson och Kent Rönnberg. Ulrika tar hand om musiken och Kent tar hand om klass 5C. Alla lärare förutom en är behöriga på skolan.

Även på fritidshemmet har vi full bemanning och vi har behöriga pedagoger på alla fritidsavdelningar.

Till- och ombyggnad – Samarbetet med Armada fungerar mycket bra. Vi har inbokade regelbundna möten och om/när något händer tas det om hand relativt omgående. Vi gör vad vi kan för att vara flexibla från båda håll. Om de till exempel behöver stänga av en hall så hjälper vi till och löser det. När vi hade skolavslutning var det tyst på bygget under flera timmar!

Det byggs mycket under sommaren, bland annat kommer flera klassrum vara klara eller nästan klara till skolstarten. Där ettorna ska vara kommer även kapprummen stå redo att möta eleverna vid skolstarten. Administrationen kommer från mitten av augusti och fram till höstlovet vara i det som tidigare var vår matsal.

Om ni har besvärligt att hitta på skolan så är det inte konstigt eftersom det nu byggs överallt. Men det går alltid bra att fråga sig fram, vi hjälper gärna till!

Till påsken 2019 är det planerat att all byggnation ska vara klar och då kommer vi att ha fräschare och mer ändamålsenliga lokaler. Sedan återstår att utforma vår nya skolgård.

Med detta önskar jag er en skön sommar och att den blir så som ni hoppas och behöver!

Varmt välkomna tillbaka onsdag 22 augusti, då är det dags för ett nytt, spännande och lärorikt läsår!

Allt gott! /Thordis Sjöstrand

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Publicerad:
fredag 6 juli 2018
Senast uppdaterad:
tisdag 19 februari 2019