Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Information till elever och vårdnadshavare på Österskärsskolan

Mer information om kommande studiedag den 19 mars.

Österskärsskolan ledning arbetar med att planera för verksamhet där en mycket stor del av elever och personal kan vara frånvarande p g a sjukdom och smittorisk. Vi ser redan nu en betydande effekt av de striktare riktlinjerna kring att vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi ser alltså att många har tagit våra riktlinjer på allvar. Tack för det!

I samband med denna tydliga uppmaning blir konsekvensen att vi periodvis kommer att ha ont om personal och svårt att rekrytera vikarier. En del i personalen har själva barn som de inte kan skicka till förskola/skola. Vi gör vårt yttersta för att inte ställa in lektioner eller begränsa skolans och fritidshemmets verksamhet och/eller öppettider. Exempel på information som kan komma till er:

  • “Vi har beslutat att i dag ställa in klass 5 A:s lektioner efter klockan 12:00.”
  • “Vi vädjar till er att hämta era barn så snart ni kan då vi har stor personalfrånvaro på skola/fritidshemmet.”
  • “Lektionen X undervisas av lärare Y på distans.”

Lärarna arbetar just nu hårt med att ställa om och anpassa planeringar till den ökande frånvaro av elever så att dessa kan ges undervisning på distans, bl.a. digital undervisning, så att de inte missar så mycket när de är sjuka.

Eftermiddagens lärarkonferens i dag ägnas åt att gå igenom pedagogiska förutsättningar vid distansundervisning och skillnader jämfört med undervisning i ett klassrum. Lektioner behöver upprätthålla kvalitet vad gäller variation, gemensamma genomgångar, diskussioner och uppföljning som kan bedömas och ges kvalitativ feedback på. I denna planering som i första hand är tänkt för elever som är frånvarande så kan det komma att omfatta alla elever vid ett nationellt beslut om stängning av grundskolan.

Redan nu kan de flesta eleverna i årskurs 4-6 följa med det som sker i skolan via Google Classroom och planeringar. Om ni har frågor om nuvarande planeringar ska ni kontakta mentor eller undervisande lärare.

För att kunna förbereda för att kunna undervisa de elever som inte är i skolan på distans, har Österåkers kommun beslutat att lägga in en studiedag för alla grundskolor F-9 torsdagen den 19/3.

Fritidshemmet är öppet för alla inskrivna barn med behov av omsorg. Meddela din fritidsavdelning om ditt barn inte kommer.

Vi vill också informera om vad vi gör för att minska smittspridning. Detta är exempel på saker vi gjort:

  • Vi skickar hem elever och personal som visar symptom på förkylning.
  • Vi har mycket tydligt gått igenom utökade hygienrutiner med alla elever, information finns uppsatt väl synligt.
  • Alla eleverna tvättar händerna utanför skolrestaurangen innan lunchen.
  • Handsprit finns vid tvättställen.
  • Kökspersonalen rengör och desinficerar handtagen på serveringsbesticken flera gånger per lunch.
  • Utökad städning i skolans lokaler där extra fokus ligger på daglig desinficering av arbetsytor, lysknappar, handtag, dörrposter osv.

Vi ber om förståelse och gemensam uppslutning i denna kris, som drabbar alla på olika sätt. Vi sänder en särskild tanke till de individer som finns i riskgrupperna.

Bästa hälsningar

Maria Arnvaller
Rektor
Österåkers kommun, ÖSTERSKÄRSSKOLAN
____________________________________

Österåker - skärgårdskommunen
Tel dir 08-540 818 64
E-post maria.arnvaller@osteraker.se

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Maria Arnvaller
Publicerad:
tisdag 17 mars 2020
Senast uppdaterad:
tisdag 17 mars 2020