Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ansök om fritidshemsplats

På fritidshem kan ditt barn få en meningsfull fritid. Där kan ditt barn utvecklas tillsammans med andra barn. Fritidshem är till för barn upp till tretton år.

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. Fritidshem är till för barn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Det kompletterar skolan och låter ditt barn utvecklas tillsammans med andra barn. Det är öppet vardagar på dagtid och under lov. Du ska kunna få en plats för ditt barn på fritidshem vid den skola där ditt barn är inskrivet, eller så nära som möjligt. På fritidshemmet får barnen mellanmål och under lov får barnen både ett lagat mål mat och ett mellanmål.

Ansöka om plats

Du kan söka plats på fritidshem till ditt barn här på kommunens webbplats. 
De flesta har rätt till fritidshemsplats, men vissa kriterier behöver vara uppfyllda. Detaljer om reglerna hittar du i kommunens riktlinjer.

Säga upp plats på fritids

Man kan antingen logga in på sin kundvalssida med e-id och säga upp platsen den vägen. Se länk på denna sida. Eller använda blanketten som finns på denna sida. Båda vårdnadshavarna måste säga upp platsen. Det är 2 månaders uppsägningstid.
Om eleven ska byta skola inom kommunen och ni vill ha fritids på den nya skolan ska ni inte säga upp fritidshemsplatsen. Den följer med till den nya skolan.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Information om detta hittar du under rubriken Förskola och på sidan Barnomsorg på obekväm arbetstid "Nattis".

Frågor?

Har du frågor om kö och placering, kontakta skolan direkt. Har du frågor om regler och riktlinjer kan du kontakta Skolförvaltningens kundvalsgrupp via e-postadress kundval@osteraker.se.

Redaktör:
Maria Sjöström

Sakkunnig:
Thordis Sjöstrand
Senast uppdaterad:
torsdag 6 juli 2017