Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Föräldramötesanteckningar 3/9-19

Föräldramötesanteckningar

Föräldramöte klass 4A 190903

Samrådsrepresentanter

En chans att få information och att påverka och lyfta fram åsikter och tankar. Första träffen sker i matsalen 22/10 18.00-19.00. Danne (Siri GTs pappa) och Ulrika (Biancas mamma) fortsätter vara klassens representanter. Alla är välkomna att gå dit för att lyssna eller framföra synpunkter även om det inte är som klassrepresentant. Anna ska kolla med klassen när det närmar sig om det finns något speciellt som de tycker ska tas upp när samrådet träffas, samt påminna via bloggen ifall vi föräldrar har några synpunkter. 

Klassföräldrar

Vi fortsätter med samma system som tidigare år, det vill säga klassföräldrarskapet sker terminsvis och vi följer klasslistan och tar de tre nästkommande namnen efter de som var innan sommaren. På tur i listan står Anoush, Emma och Helmer vars föräldrar alltså blir höstterminens klassföräldrar. Då alla inte var närvarande och därför inte heller hade möjlighet att säga ifrån, kom vi fram till att de får höra av sig till Anna om det inte känns ok och så löser vi det med nästa namn i listan.

För nytillkomna kan sägas att klassföräldrarna varje termin har försökt hitta på något kul för barnen t.ex disco, lek i pulkabacken och brännboll. Det sker utanför skoltid och behöver inte vara något avancerat utan bara en chans för en rolig samvaro för barnen. 

Utvecklingssamtal - 23/9 + 25/9

Om inte den tilldelade tiden passar ska vi framförallt försöka byta tider med varandra. Observera att för de som har syskon i andra klasser är tiderna anpassade så att samtalen kan ske sammanhängande, detta kan göra det svårt att byta dessa tider.

Föräldrabesök 

Vi är varmt välkomna att hälsa på i skolan för att se vad barnen gör, men maila först för att säkerställa att det passar.

Förväntningar

Att mötas halvvägs, ansvaret vilar både på skolan och hemmet. Genom att visa intresse för barnens vardag i skolan, peppa och uppmuntra samt prata positivt om skolan skapar goda förutsättningar. 

Maila Anna om det uppstår problem och funderingar

Vi ska se till att barnen kommer mätta, utvilade och i tid. Om barnen inte får i sig frukost på morgonen är det ok att skicka med en smörgås som sedan kan ätas under första lektionen.

Vi ombeds att engagera oss i barnens läxor samt att stötta dem till ett ökat ansvarstagande.

Hur kan vi hjälpa varandra?

Se till att barnen har en väska/ryggsäck till sina saker samt en hård mapp att lägga lösa papper i för att undvika att viktiga papper kommer bort eller knycklas ihop.

Skicka med frukost/frukt för att hjälpa barnen att hålla energinivån uppe hela skoldagen.

Skapa goda rutiner efter skolan, hemma. Stämma av vad som hänt under dagen, om det finns läxor att göra eller annan viktig information att ta del av.

Klockträning, viktigt att barnen kan klockan för att klara av att ta mer och mer ansvar för sin tid på skolan.

Att genom mail och information hålla en fungerande kommunikation mellan hemmet och skolan.

Elevuppdrag

Alla elever har fått välja själva om de vill bli nominerade och därefter har klassen röstat.

Trivselledare: Vera och Ruben, reserv: Elias

Elevråd: Mio och Siri GT

Matråd: Helmer och Emma

Dexter/Bloggen 

Anmäl frånvaro innan 8.15. Uppdatera kontaktuppgifter samt ev. kost/allergi.

Prenumerera på: ”4A”, ”Lommen”, ”Idrottsåret” för att inte missa viktig information.

Skoldagboken

Kalenderträning där det som ska ske under veckan skrivs upp samt vad veckans mål är. I slutet av veckan reflekteras vad som hänt och hur det gått med målet.

Läxor

Läxor kommer det bli i matte, svenska och engelska. Deras funktion är att i lugn och ro kunna repetera och öva på det som de lärt sig.

Viktiga datum

Lov v.44

Julavslutning 20/12

Övrigt

Anna informerar via bloggen när det gäller läxor eller andra stora händelser, men det är bra att stämma av hemma vad som sagts och gjorts.

Lite oklart vad som gäller med idrotten, ute eller inne? Merja kollar upp detta.

Plastlådor för att hålla ordning i hallen är på G, det är ok att fixa en egen låda med barnets namn på tills detta är ordnat.

Borttappade saker finns i ett skåp utanför skolsyster samt i korridoren utanför omklädningsrummen i idrottshallen.

Det som är nytt i fyran är tydligare ämnesindelningar samt ”elevens val” på fredagar, upplägget är inte helt klart men det blir någon slags fördjupning i basämnena eller att delta i kören.

Frågor och funderingar när det gäller kroppen, känslor och andra svåra tankar som hör till den här åldern vävs in till att bli en del av vardagspratet. Homofobi, rasism, ”stopp-min-kropp” och andra ”jobbiga” är sådant som inte ska vara främmande att prata om.

Redaktör:
Jenny Johansson

Publicerad:
fredag 6 september 2019
Senast uppdaterad:
tisdag 8 oktober 2019