Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Fritids informerar

Här kommer information om sommaren 2019

Öppningar och stängningar
Vi öppnar och stänger på Äppelgården 1, avdelning Svanen 08-540 819 70.

Vecka 25
Måndag den 17/6 studiedag. Fritids öppet med vikarier för anmälda barn.
Tisdag-torsdag är förskoleklasseleverna på Äppelgården 1. Avd. Måsen är på
Hägern, Skraken på Svanen och Knipan på Svalan.
Övriga avdelningar utgår från sin avdelning men kommer att samarbeta.

Vecka 26
Förskoleklasserna samarbetar på Måsen/Knipan.
Doppingen och Labben är tillsammans på Doppingen.
Övriga avdelningar utgår från sina avdelningar men kommer att samarbeta.

Vecka 27

Vecka 27 är alla elever tillsammans på Äppelgården 1.

Vecka 28-31

Veckorna 28-31, jourfritids för anmälda elever.

Vecka 32

Vecka 32 är vi på Äppelgården 1 förutom blivande förskoleklasseleverna som
kommer att vara på sina respektive avdelningar.

Vecka 33

Vecka 33 måndag- onsdag arbetar vi tillsammans husvis, eleverna går till
sina ordinarie/nya avdelningar.
Vecka 33 torsdag-fredag den 15-16 augusti har all personal på skolan
gemensamma utbildningsdagar. Vi har då öppet med vikarier för anmälda
elever.
Åk F-1 är på Knipan/Måsen.
Åk 2-6  är sammanslagna på Äppelgården 1
Jag ber er att se över möjligheten att ordna annan omsorg dessa dagar.

Vecka 34

Eleverna kommer att vara på sina respektive avdelningar.

Skolstart, torsdag den 22 augusti. Samling i klassrummet klockan 09.00.
Trevlig sommar!

Hälsningar,

Eva Lidén Birath
Biträdande rektor
eva.lidenbirath@osteraker.se
08-540 816 32

Redaktör:
Jenny Johansson

Sakkunnig:
Jenny Johansson
Publicerad:
onsdag 12 juni 2019
Senast uppdaterad:
onsdag 12 juni 2019